vrijdag 24 september 2021

R Rubrieken

Verkeer: Code rood, politiek: stel aanpak sluipverkeer niet meer uit!

Onlangs zou de commissie Fysieke Leefomgeving de startnotitie voor het nieuwe/aangepaste verkeersplan bespreken. Maar mogelijk komt er geen startnotitie ondermeer door capaciteitsproblemen bij het ambtelijk apparaat. Dat is jammer want met startnotities kan de commissie/raad in een vroeg stadium richting geven aan het proces. Dat is efficienter dan lang wachten op het uiteindelijke document dat dan (geheel) aangepast moet worden.

De werkgroep Keer Verkeer (ondersteund door de Vrienden van Wassenaar en veel grote buurtverenigingen) had een “conceptstartnotitie” opgesteld en deze officieel aan de wethouder aangeboden. De conceptstartnotitie is opgesteld met input van deskundigen waaronder Veilig Verkeer Nederland. Organisaties kunnen niet op de stoel van de wethouder/politiek zitten maar wel input aanleveren. Gelet op de ruime achterban van Keer Verkeer moet de politiek er serieus naar kijken. En wat is er mis mee indien de politiek gebruik maakt van deze op een presenteerblaadje aangeboden expertnotitie ?

De wethouder heeft toegezegd dat er een onderzoek komt en wil met maatregelen komen. Ik roep de wethouder op dit voortvarend aan te pakken. Met Valkenburg en toenemende capaciteitsproblemen bij de N44 wacht Wassenaar een structurele verkeerschaos. Leer van de verkeerschaos door de afsluiting van de Storm en recent de afsluiting van de N44. Geen serieuze bestuurder kan dit tolereren. Gelukkig zou de politiek nu de urgentie inzien van stevige verkeersmaatregelen (prioriteit veiligheid en leefbaarheid) . Het is code rood, dus met durf en visie aanpakken.

De conceptstartnotitie noemt diverse houtsnijdende maatregelen op waaronder doorstroombeperkende maatregelen tijdens de ochtend- en avondspits tegen sluipverkeer. De bereikbaarheid van de winkels (een ingebracht bezwaar) wordt niet aangestast 1. winkels gaan vaak na 9 uur open en 2. de bereikbaarheid wordt - door minder sluipverkeer- juist beter.

Zoals in andere steden wordt 30 km in het dorp (bijvoorbeeld boven de Papagaaienlaan, Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan) voorgesteld. Dat zorgt voor meer veiligheid en minder schadelijke effecten. Lagere snelheid weert sluipverkeer (langere reistijd) .
Feit is dat sluipverkeer, dat naast onveiligheid, fijnstof, stikstof, lawaai enz en overbelasting resp. schade aan onze wegen (en daarmee veel onnodige kosten) oplevert, absoluut niet de intentie heeft onze bedrijven en winkels te bezoeken. Sluipverkeer draagt niets bij aan de Wassenaarse economie.

Conclusie, zoals veel stadscentra en dorpen inmiddels doen, weer sluipverkeer. Sluipverkeer dient geen belang behalve van verkeer dat een stukje wil afsnijden.
Niet uitstellen! Het is code rood !

Boet Derks