zaterdag 23 januari 2021

P Politiek

Levendige discussie over woonbeleid in Wassenaar

Wonen was het onderwerp van het door het CDA georganiseerde Politiek Café in Bar het Ruime Sop. Dit onderwerp leeft in Wassenaar bij jong en oud!

Het onderwerp is zeer actueel door het nijpende tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen in ons mooie dorp en het feit dat daar veel te weinig aan gedaan wordt om dit op te lossen of te verzachten. Er wordt veel gepraat en geschreven over wonen, maar veel te weinig gebouwd!

Graag meer doen met de gemeente
Directeur Wil van Dam van de Willibrordus Woningbouwvereniging stak als eerste van wal. Hij liet zien wat er de afgelopen 15 jaar is gebouwd en aangepakt.in de sociale woningbouw. Hij gaf ook aan, dat er op dit moment te weinig bouwlocaties zijn. Door sloop en vervanging kunnen ook meer en betere woningen worden gerealiseerd (project Stompwijckstraat). Ook is hij een warm pleitbezorger van de locatie Hoge Klei, daar is zeker ruimte voor 200 extra woningen. Vol trots liet hij ook de verduurzaming van de Duivenvoordeflats zien. Deze woningen krijgen maar liefst een energielabel-A. Echt top!

Wassenaar is ook voor de middeninkomens!

Daarna kwam Ronald Everard, CDA-fractievoorzitter, aan het woord. Het CDA-programma, het coalitieprogramma laten zien dat het op papier allemaal uitstekend is geregeld. De praktijk op de woningmarkt is een hele andere. Zo is voor de groep middeninkomens Wassenaar nauwelijks nog toegankelijk door de hoge koop- en huurprijzen. Er zijn ook nauwelijks betaalbare huurwoningen of koopwoningen beschikbaar. Dat is ongelooflijk balen voor een hele grote groep dorpsgenoten. Het is ook slecht voor de leefbaarheid van de gemeente. Ronald Everard: “We hebben geen behoefte aan dikke notities en visies, maar wel aan een gemeentebestuur dat samen met actieve groepen in Wassenaar aan de slag gaat om woningen te realiseren”. En we moeten de bestaande woningvoorraad veel beter benutten.

Anders denken en anders doen
Onder leiding van Wim Koetsier, CDA-woordvoerder Wonen, kwam de discussie goed op gang. Er moet gedacht worden in oplossingen en niet zoals nu in problemen. De gemeente moet aangeven wat ze per locatie nodig heeft, en dat mag best ambitieus. Ook mag de bestemming van een locatie best vaker veranderd worden in het belang van aanpak van het woningtekort. Huizen delen moet makkelijker worden en burgerinitiatieven, zoals de Stokstaartjes en Kerkehout moeten we serieus oppakken. Om meer jonge Wassenaarders in ons dorp te houden moet er veel meer gebeuren en dat is ook prima mogelijk. Binnenkort meer over het Wonen in Wassenaar.


Meer weten over het CDA-Wassenaar of lid worden: www.cdawassenaar.nl