woensdag 12 mei 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg nu.

Voor HartvoorWassenaar is Valkenburg een heel belangrijk onderwerp. Nu merk je er in Wassenaar nog weinig van, want er wordt nog niet gebouwd. Maar in de toekomst zal het van enorme invloed zijn op het leven in Wassenaar.

Valkenburg wordt groot. 5000 woningen met gemiddeld 2,5 tot 3 bewoners per woning. Het aantal bewoners wordt de helft van wat Wassenaar nu is.
Tussen Katwijk en Wassenaar. Dat blijft voor Wassenaar niet ongemerkt. Het verkeer in, door en langs Wassenaar zal met meer dan 20.000 autobewegingen per dag fiks toenemen.

Woningen bouwen
We zijn heel realistisch. Met het huidige woningentekort moet je wel bouwen. Geen 10.000 woningen, maar een maximum van 5.000 woningen, zoals HartvoorWassenaar vindt.

Overeenkomst
Vlak voor de verkiezingen hebben de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk een overeenstemming bereikt. Hierin was opgenomen dat er een buffer van minimaal 1500 meter zou komen tussen de laatste steen in Wassenaar en de eerste steen in Katwijk.
Na de verkiezingen hebben geheime onderhandelingen plaatsgevonden onder leiding van de provincie. Het gevolg was dat de buffer verkleind werd tot 900 meter, en dat een drone-vliegveld dicht tegen Wassenaar gebouwd kon worden.

De raad mocht tekenen bij het kruisje. HartvoorWassenaar was volstrekt tegen. Het was niet in het belang van Wassenaar. Onze (groene) ruimte kwam stevig onder druk, en het verkeer in Wassenaar zou enorm toenemen.


Het vervolg
Het werd stil rond Valkenburg. Totdat duidelijk werd dat de stikstofproblematiek ook het project Valkenburg heeft stilgelegd.
Niet helemaal vreemd, want Valkenburg ligt pal tegen een groot Natura2000 gebied aan. En naast het Nationaal Park Hollandse Duinen. En de gevolgen van bebouwing en 15000 nieuwe bewoners zullen enorm zijn. Nog steeds is niet duidelijk hoe de problemen worden opgelost. Worden minder woningen gebouwd? Of meer in de richting van de A44 zodat er meer (groene) ruimte richting Wassenaar ontstaat?


En het laatste wat we horen is dat er grote onenigheid is ontstaan tussen de gemeente Katwijk en de eigenaar van de grond (de staat) over wat gebouwd wordt. Daardoor ontstaat weer forse vertraging. Maar dat geeft ook weer mogelijkheden.

Hoe staan wij er in?
Zolang er niet is gebouwd is alles mogelijk. De inzet van HartvoorWassenaar blijft een buffer van 1500 meter. Daarnaast willen we geen drone-vliegveld. En tenslotte willen we dat de verkeersdrukte naar en in Wassenaar zo veel als mogelijk beperkt blijft.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp