Skip to content

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt voor veel hoofdbrekens

19 februari 20202 minute read

De arbeidsmarkt is volop in beweging en de regels daarvan veranderen voortdurend. Op 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden en de inkt van deze nieuwe wet is nog niet eens droog of er ligt al weer een rapport in Den Haag van een Commissie Regulering van Werk, beter bekend als Commissie Borstlap, dat het weer helemaal anders moet. Voldoende reden om het spoor als werkgever, maar ook als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) helemaal bijster te raken en mogelijk voor de korte of langere termijn verkeerde beslissingen te nemen, die u behalve veel frustraties en ergernis ook nog heel veel geld kunnen kosten ook.

Op verzoek van Ondernemend Wassenaar (OW) en Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) komt Jeffrey Kenens, partner van OVV-lid TeekensKarstens, gespecialiseerd in arbeidsrecht, op dinsdagavond 3 maart in Lunchroom Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85, 2253 CD Voorschoten, graag uit de doeken doen wat de consequenties zijn van de nieuwe WAB en wat ons mogelijk ten gevolge van het rapport van de Commissie Borstlap nog meer te wachten staat. Zeker voor ondernemers met personeel van belang, maar ook interessant voor ZZP’ers die hun ondernemersvrijheid koesteren of juist wellicht ooit (weer) een dienstverband willen aangaan.

Beide ondernemersverenigingen nodigen alle Voorschotense en Wassenaarse ondernemers al dan niet samen met hun personeelsmedewerkers of -adviseurs uit om deze gratis toegankelijke bijeenkomst bij te wonen. U kunt uzelf en/of uw personeelsmedewerker of -adviseur aanmelden via www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl en www.ondernemendwassenaar.nl (doorklikken naar het betreffende artikel). Als u nog geen lid van OW of OVV bent graag bij uw aanmelding ook het vakje voor Introducé aanvinken. Meld u wel aan voor 25 februari, zodat men tijdig weet op hoeveel mensen men kan rekenen.

WAB

Informatieavond op 3 maart over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor ondernemers die zich niet willen laten verrassen door de complexe nieuwe wetgeving

Tags

InformatieavondOndernemend WassenaarOndernemersOndernemersvereniging VoorschotenVoorschotenWABWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top