Skip to content

Nieuw subsidiebeleid voor Wassenaar

16 juni 20202 minute read

De gemeenteraad heeft het Subsidiebeleid 2021-2024 voor Wassenaar vastgesteld. Het subsidiebeleid draagt bij aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de gemeente. Een paar van deze doelen zijn: iedere inwoner in Wassenaar kan meedoen, zich maximaal ontwikkelen en op tijd een steuntje in de rug krijgen als dit nodig is. “We willen dat Wassenaar een mooi en veilig dorp met goede voorzieningen is én blijft. Het nieuwe subsidiebeleid is één van de middelen om dat te bereiken,” zegt wethouder Inge Zweerts de Jong.

De maatschappelijke doelen van de gemeente zijn vastgelegd in bestaand beleid zoals het Programma Wassenaar 2030, het Nationaal Sportakkoord en de uitvoeringsplannen van het Sociaal Domein. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers’. Organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen, kunnen subsidie aanvragen.

Eenvoudig, samenhangend en eerlijk
Veel organisaties die jaarlijks subsidie ontvangen hebben meegedacht over het nieuwe beleid. Bijvoorbeeld over het vereenvoudigen van aanvraag en toetsing. Maar ook over de manier van samenwerking tussen de gemeente en de organisaties; en tussen organisaties onderling. Naast samenwerking, is eerlijkheid een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe beleid. De gemeente wil de hoogte van iedere subsidie goed uit kunnen leggen. Bijvoorbeeld door een koppeling te maken tussen het subsidiebedrag en het aantal leden of activiteiten van een organisatie.

Gemeenschapsfonds subsidiepartner

In 2021 stopt de gemeente met het verstrekken van eenmalige (incidentele) subsidies. In Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar heeft de gemeente een subsidiepartner gevonden die met ingang van 2021 incidentele projecten of activiteiten in Wassenaar gaat ondersteunen. Dat doen ze door een financiële bijdrage, advies of inzet van hun netwerk. Op dit moment werkt de gemeente samen met het Gemeenschapsfonds aan een convenant om de afspraken hierover vast te leggen. Het Gemeenschapsfonds stelt zich dit najaar voor aan de Wassenaarse inwoners door middel van een serie activiteiten in de wijken.

Tags

GemeenteraadSubsidiebeleidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top