Ga naar hoofdinhoud

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan N44 door Rijkswaterstaat

17 juni 20202 minute read

In het kader van het Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) treft Rijkswaterstaat maatregelen om de geluidbelasting van rijkswegen bij woningen tegen te gaan. Die maatregelen variëren van de aanleg van stil asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. In Wassenaar is in 2019 al stil asfalt aangelegd op de Rijksstraatweg, vooruitlopend op de besluitvorming.

Inmiddels zijn deze geluidmaatregelen opgenomen in een ontwerp-geluidsaneringsplan dat voor Wassenaar is opgesteld. De bewoners die in aanmerking komen voor geluidmaatregelen ontvangen hierover een brief van Rijkswaterstaat.

Geluidmaatregelen
Welke geluidmaatregel(en) zijn opgenomen in het ontwerp-geluidsaneringsplan, ziet u in de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg. U zoekt eenvoudig met uw postcode en huisnummer.

Ontwerp-geluidsaneringsplan inzien
Het hele ontwerp-geluidsaneringsplan West-Nederland Zuid Fase 1, kunt u inzien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai.

In de bijbehorende akoestische onderzoeken zijn de resultaten opgenomen van het geluidonderzoek en van de op basis van dit onderzoek voorgestelde maatregelen. Het akoestisch onderzoek voor de N44/A44/A44 is het voor Wassenaar relevante onderzoek.

Zienswijze indienen
Nu het ontwerp-geluidsaneringsplan gepubliceerd is, kunt u hier ook officieel op reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt dan laten weten wat u van het plan vindt. U heeft hier vanaf 22 juni 2020 zes weken de tijd voor. Op Bureau Sanering Verkeerslawaai leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over het ontwerp-geluidsaneringsplan? Neem dan contact op met de medewerkers van Rijkswaterstaat via de gratis informatielijn 0800-8002. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het meerjarenprogramma geluidsanering leest u in de brochure die u onder dit bericht kunt downloaden.

 

Tags

GeluidhinderN44RijkswaterstaatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top