Skip to content

Voorschoten en Wassenaar presenteren gezamenlijke aanpak suïcidepreventie

29 juni 20203 minute read

Het helpt om over zelfmoord te praten en het helpt dus ook om er naar te vragen. Het liefst zo snel mogelijk, voordat iemand het gevoel heeft helemaal klem te zitten. Dat betekent signalen van stress, kwetsbaarheid en wanhoop leren herkennen, leren om dat bespreekbaar te maken en leren om op de juiste manier naar de juiste plek door te verwijzen als dat nodig is. Op 6 juli presenteren de gemeenten hun aanpak om zelfmoord te voorkomen aan 113 Zelfmoordpreventie.

Wethouders Inge Zweerts de Jong (Wassenaar) en Paul de Bruijn (Voorschoten): “De zelfmoordcijfers zijn confronterend. Je wordt er stil van, letterlijk en figuurlijk. En hoe menselijk dat stilzwijgen ook is, juist het tegenovergestelde helpt. Het taboe rond zelfmoord moet eraf! De hoop en intentie van de gemeente is dat mensen zich dankzij deze aanpak gezien en gehoord voelen en naast hun wanhoop ook inzien dat het leven de moeite waard is.”

Voorschoten en Wassenaar zonder zelfmoord: een complete aanpak

Mensen met zelfmoordgedachten moeten eerder en op meer plekken terecht kunnen om over hun gevoel van klem zitten en uitzichtloosheid te praten. We weten ook dat praten alleen soms niet genoeg is. Als je zo diep zit heb je meer zorg of behandeling nodig en die moet dan snel ingeschakeld kunnen worden. Stichting 113 Zelfmoordpreventie helpt beide gemeenten bij de uitvoering van de aanpak. Voorschoten en Wassenaar zonder zelfmoord richt zich op vijf cruciale onderdelen. Elk onderdeel is belangrijk, maar juist de combinatie zorgt voor het verschil:

  1. Het trainen van zogenaamde poortwachters. Deze professionals en vrijwilligers op terreinen zoals werk en inkomen, zorg, welzijn en jeugd, leren zelfmoordgedachten eerder te herkennen en te bespreken.
  2. Het versterken van de samenwerking in de zorgketen, vanuit de huisartspraktijk.
  3. Het doorbreken van het taboe met een publiekscampagne.
  4. Het gericht benaderen van bekende risicogroepen.
  5. Het beperken van toegang tot middelen

Het doel van de aanpak is dat de herkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met zelfmoordgedachten verbetert. Voor de uitvoering van dit plan werkt de gemeente samen met een groot aantal partners, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, GGD, GGZ-instellingen, maatschappelijke opvang, onderwijs, UWV, schuldhulpverlening, politie en sportverenigingen. Maar ook met familie, naasten en ervaringsdeskundigen. Zij weten vaak het best hoe het nou echt met iemand gaat en zij zijn er op momenten dat de hulpverlening er niet is.

Urgentie nog groter door corona

De voorbereidingen voor het project zijn begin dit jaar gestart. Maar de urgentie is de afgelopen maanden hard toegenomen. Door de coronacrisis hebben meer mensen te maken met oplopende spanning en stress, werkloosheid, financiële problemen, eenzaamheid en sociaal isolement. Allemaal risicofactoren voor zelfdoding. Beide gemeenten zijn dan ook al gestart met de eerste stappen van uitvoering. Wethouders Zweerts de Jong en De Bruijn: “Natuurlijk willen we onze inwoners in deze tijd met praktische zaken helpen. Maar het is net zo belangrijk dat we stilstaan bij de emotionele gevolgen van corona.”

Loopt u zelf met gedachten over zelfmoord rond? Dan kunt u 24/7 contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie via 113.nl (chat) of via 0900-0113.

Tags

GemeenteSuïcidepreventieVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top