Skip to content
Fotocredit: Hoogheemraadschap Rijnland

Baggerwerkzaamheden in uitvoering door het Hoogheemraadschap van Rijnland

23 september 202054 second read

In alle wateren binnen het waterschap ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren.

Baggeren bij u in de buurt!
Binnenkort starten de baggerwerkzaamheden in enkele watergangen in de gemeente Wassenaar. Aannemerij van der Poel doet dit in opdracht van het waterschap.

Op deze kaart kunt u per watergang zien of deze al gebaggerd is of wanneer er gebaggerd gaat worden. Ook kunt u er zien hoeveel bagger zich in de watergang bevindt, hoe de kwaliteit daarvan is en wat er na het baggeren met de bagger gaat gebeuren.

Vragen?
Rijnland zorgt voor een goede waterhuishouding. Dat betekent droge voeten en schoon water. Heeft u hier vragen over? U kunt ons bereiken via ons klantcontactcentrum:

Telefoonnummer (071) 306 35 35

Tags

BaggerwerkzaamhedenGemeentehoogheemraadschap RijnlandWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top