Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

Ziekenhuizen in regio verdelen zorg Covid-patiënten

5 oktober 20203 minute read

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal Covid-patiënten snel toe, met name op de verpleegafdelingen. Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) is druk bezig om waar mogelijk patiënten te verplaatsen naar
ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Op die manier doen de ziekenhuizen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan.

Helaas ontkomen de ziekenhuizen er, vanwege de druk op de zorg, niet aan opnieuw afspraken uit te moeten stellen. Hierover stemmen de ziekenhuizen
continu met elkaar af. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van patiënten, maar het besef is groot dat deze situatie helaas ook veel van hen en hun naasten vraagt.

In tegenstelling tot de eerste Coronagolf ligt de druk nu vooral op de verpleegafdelingen. Dat komt doordat hier nu de meeste Covid-verdachte en besmette patiënten liggen en doordat er, anders dan dit voorjaar, meer zorgmedewerkers uit voorzorg vanwege klachten tijdelijk niet kunnen en mogen
werken of zelf corona hebben. Dit legt een enorme druk op de personeelscapaciteit op verpleegafdelingen. De ziekenhuizen doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan. Door de stijging van het aantal Covid-patiënten wringt de situatie, zeker in de Randstad, op dit moment zodanig dat op korte termijn het aantal reguliere opnames in de kliniek minstens met 10% tot 20% moet worden afgeschaald om de zorg aan Covid-patiënten te kunnen waarborgen.

De poliklinische zorg gaat vooralsnog gewoon door. Bij het afschalen van zorg wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg doorgang kan vinden. Om de reguliere zorg zoveel mogelijk in stand te kunnen houden is het belangrijk dat patiënten naar andere regio’s in het land verplaatst kunnen worden. Ook een snellere uitstroom vanuit het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de verpleeg/thuiszorgsector is een mogelijkheid voor de komende periode. Het is belangrijk dat patiënten wel gewoon voor hun afspraak naar het ziekenhuis blijven komen en bij klachten contact opnemen met hun behandelend arts.

Ook bereiden de ziekenhuizen zich voor op een toename van IC-patiënten. Zij zijn volop bezig extra verpleegkundigen op te leiden voor het werken op de IC. Dat is zo afgesproken in het landelijke opschalingsplan IC. Tijdens de opleiding zijn deze medewerkers niet beschikbaar voor hun eigen
afdeling.

Landelijke coördinatie
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is sinds 23 september operationeel om de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland. Het LCPS bepaalt bij overplaatsingen buiten onze regio naar welk ziekenhuis patiënten worden overgeplaatst.
Opschaling van de capaciteit van zorgpersoneel en bedden in het hele land is noodzakelijk om de verwachte toestroom van patiënten op te kunnen blijven vangen en zoveel mogelijk te voorkomen dat reguliere zorg wordt afgeschaald.

Ernstige situatie
Martin Schalij, [voorzitter ROAZ regio West], roept iedereen op om zich echt aan de maatregelen te houden. “Het is een zorgelijke situatie waar we in zitten. We zien dat we bijna geen ruimte meer hebben om patiënten op te nemen. Ik verzoek echt iedereen dringend om zich aan de regels te houden en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. We werken in de regio nauw samen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze tweede coronagolf aankunnen. Maar ik besef dat dit weer veel vraagt, van patiënten, hun naasten en van onze medewerkers. We moeten echt rekening houden met elkaar.”

Tags

CovidpatiëntenNetwerk Acute Zorg Regio WestZiekenhuizen
Gerelateerde artikelen
Back To Top