Skip to content
Fotocredit: Unie van Waterschappen

Meer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard

4 november 20202 minute read

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook is de herkomst van het rioolwater beter in beeld.

De STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, heeft samen met het CBS, het RIVM en de waterschappen de kaarten van het CBS en die van de riolering aan elkaar gekoppeld. Zo is preciezer in beeld wat de herkomst is van het rioolwater dat op een zuivering binnenkomt. De rioolwatermetingen van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s kunnen nu worden vergeleken.

Bovendien is beter in beeld gebracht welk deel van het rioolwater afkomstig is van huishoudens, en welk deel van bijvoorbeeld industriewater of regenwater.

De hoeveelheid virusdeeltjes staat nu op het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met andere indicatoren, zoals het aantal positief geteste personen, omdat ook die per 100.000 worden weergegeven.

De waterschappen en het RIVM bemonsteren op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland het rioolwater op zijn minst wekelijks op deeltjes van het coronavirus. Zo wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht.

Tags

CoronavirusRioolwatercijfersUnie van Waterschappen
Gerelateerde artikelen
Back To Top