Ga naar hoofdinhoud

CDA positief over de begroting in onzekere tijden

9 november 20202 minute read

Er speelt veel te gelijk in Wassenaar: COVID, zelfstandige toekomst van Wassenaar, een eigen corps ambtenaren, klimaatverandering, maatschappelijke vraagstukken, financiële uitdagingen, gemeenteraden in verzet en nog veel meer. Het CDA is er trots op dat het college met onze ambtenaren er in geslaagd is om zo’n degelijke begroting te maken in deze moeilijke tijd!

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “We leven en werken door de COVID in ongelooflijke heftige tijden. Pas later als we de geschiedenis gaan bestuderen zullen we beseffen wat we met elkaar hebben doorgemaakt en hoe bijzonder deze tijden waren. Voor de gezondheid, voor de welvaart en ook voor het welbevinden van alle Wassenaarders.”

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA niet alleen stil gestaan bij de financiële en economische gevolgen van de COVID, maar nadrukkelijk ook bij de gevolgen op het sociaal maatschappelijk terrein. CDA-woordvoerder Ronald Everard: ”Het gaat dan met name om toename van de eenzaamheid en de veel diepere tweedeling. Steeds meer huishoudens komen in financiële problemen. We hebben als CDA het initiatief genomen bij de kadernota om het budget voor de acute armoedebestrijding te verhogen. En als het straks nodig mocht zijn gaan we direct het initiatief nemen om het budget verder te verhogen.”

Het CDA-Wassenaar heeft ook een pleidooi gehouden om een visie te ontwikkelen op Wonen & Zorg met een concreet actieprogramma. Dat is buitengewoon belangrijk door de nieuwe taak die gemeenten gaan krijgen op het terrein van het beschermd wonen van allerlei groepen, maar ook met het oog op de vergrijzing. Het gaat om het langer zelfstandig wonen van ouderen en over het weer zelfstandig wonen van kwetsbare mensen die uit instellingen komen of alleen extra begeleiding nodig hebben bij het wonen. Dat kunnen we in Wassenaar alleen goed organiseren als we optimaal samenwerken met de woningcorporaties, de zorgorganisaties en onze inwoners.

CDA-raadslid Wim Koetsier: “We hebben de behoefte aan een gezamenlijke visie van strandondernemers en gemeente op ons strand. De CDA-motie hierover heeft steun gekregen van zowel onze coalitiepartners als een deel van de oppositie. Dat is mooi! De strandondernemers willen ook helderheid over de mogelijkheden voor het jaar rond staan. Dat is inmiddels langs de gehele kust mogelijk.” Het CDA wil graag het karakter van een familiestrand behouden, maar wel met moderne voorzieningen die passen bij Wassenaar nu en dat is wat ons betreft inclusief strandtenten die het hele jaar staan.

terras broeders

Fractievoorzitter Ronald Everard. 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top