Ga naar hoofdinhoud

VVD: Alle Wassenaarders doen ertoe; juist nu!

9 november 20202 minute read

Ook in deze periode van grote onzekerheid willen mensen graag zo veel mogelijk hun gewone leven blijven leiden, want de vertrouwde routine geeft houvast. Helaas is dat op dit moment voor velen niet mogelijk. En we realiseren ons dat er mensen zijn die het moeilijk hebben. Gelukkig hebben we in Wassenaar een uitgebreid netwerk voor sociale en maatschappelijke ondersteuning voor mensen die extra hulp nodig hebben.

Dorpsgenoten van alle leeftijden kunnen, als ze om wat voor reden dan ook vastlopen, een vorm van ondersteuning krijgen. VVD-raadslid Willemijn Weekhout: “Voor de VVD staat voorop dat de regie en de verantwoordelijkheid over ieders leven allereerst bij het individu zelf ligt. Maar als mensen er zelf en met hun eigen omgeving niet meer uitkomen, kennen we gelukkig een groot vangnet.”

Er kan sprake zijn van problemen bij gezinnen, de opvoeding, schuld-problematiek, behoefte van ouderen aan extra hulp bij het huishouden, en meer actueel; ondersteuning voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door Corona. Als gemeente kunnen wij vaak goed in de behoeftes voorzien, maar de mogelijkheden en middelen zijn helaas niet onbeperkt. Daar waar echt langdurige en structurele hulp noodzakelijk is, moeten wij als gemeente een beroep kunnen doen op voorzieningen vanuit het Rijk.

VVD Raadslid Monique van Deursen: “Wij vinden het van groot belang dat de toegang tot noodzakelijke hulp goed toegankelijk is voor alle Wassenaarders. Maar het is ook essentieel dat er in een zo vroeg mogelijk stadium gekeken wordt wat er nog ‘dicht bij huis’ mogelijk is, alvorens door te verwijzen naar dure gespecialiseerde hulp. Want de kosten hiervoor moeten wij met zijn allen betalen.“

Vooral de verdubbeling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp krijgt en de daarmee gemoeide kostentoename is reden voor grote zorg. Deze verdubbeling in ons mooie dorp is alarmerend en zorgwekkend.

Bij de recente begrotingsbehandeling heeft VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren er bij de wethouder op aangedrongen om doeltreffende maatregelen te nemen om de jeugdhulp efficiënter en kostenbewuster te organiseren. De praktijkondersteuner is een eerste stap in de goede richting, maar meer innovatie is nodig.

De VVD dringt er bij de wethouder op aan om de in de maak zijnde “Sociale Kaart” snel in te voeren. Deze kan dienen als wegwijzer zodat Wassenaarders de juiste hulp en ondersteuning eenvoudig kunnen vinden.

Wilt u meedenken over Maatschappelijke ondersteuning? Word lid van de VVD!

WW MVD

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top