Ga naar hoofdinhoud

DLW kiest voor wonen én zorg

16 november 20203 minute read

Op 2 november 2020 moest de raadscommissie de kaders voor de herontwikkeling (lees de verkoopvoorwaarden) van de voormalige Den Deylschool locatie bespreken.

Ons gezondheidscentrum groeit door het stijgend aantal taken uit het jasje. De huisartsengroep zoekt al geruime tijd naar een nieuwe en grotere locatie waar geïntegreerde zorg kan worden geleverd. Uitbreiding op de huidige locatie is onmogelijk, slechts de Den Deyl schoollocatie bleek in aanmerking te komen. Verschillende investeerders maakten plannen.

Naast wonen leent de locatie zich ook voor een maatschappelijke invulling van een zg plintfunctie voor een geïntegreerd nulde-, eerste- en tweedelijns zorgcentrum (huisartsen, fysio, tandarts, audicien, apotheek, specialisten et cetera). De combinatie zorg met wonen is voor diverse doelgroepen mogelijk. Het plan sluit aan bij de bestaande bouw aan de Hillenaerlaan. Naast deze maatschappelijke functie kan er ook nog eens veel meer huisvesting gerealiseerd worden.

Het meest interessante plan van een investeerder voorzag in ruim 85 zeer betaalbare appartementen met woonzorg en een gezondheidscentrum. De artsen kregen echter te horen van een VVD adviseur dat alles achter de schermen al rond was nog voor de kaders in de raad besproken zouden worden. Een maatschappelijke invulling was kansloos.

Een ambtenaar stuurde zelfs vlak voor de behandeling in de raadscommissie een bericht aan investeerders dat er een bestuurlijk besluit was genomen en dat er voor een maatschappelijke invulling geen plek was. Er moesten tenminste 48 middeldure koop-en huurwoningen komen.

Wassenaar heeft een woonvisie en een zorgvisie, die met de juiste opvolging bepalend zijn voor het woon- en zorglandschap in de gemeente Wassenaar.

In de Woonvisie is aandacht gegeven aan de bouw van woningen voor twee doelgroepen te weten de ouderen en de starters op de Wassenaarse woningmarkt. Ook wordt aandacht gegeven aan de doorstroming op de woningmarkt. Een mooi principe waarmee de behoefte van de ouderen in onze gemeente de weg vrij maakt voor de woningbehoefte van de starters.

Door seniorenappartementen te bouwen zullen eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen die op hun beurt weer een appartement vrijmaken voor starters. De groep senioren is groeiende en men moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De koppeling met een zorgcomponent naast de maatschappelijke invulling wordt steeds belangrijker. In ieder geval zou het goed zijn indien alle appartementen geschikt zijn voor senioren omdat een dergelijke woning ook geschikt is voor starters. Andersom is het met het klimmen der jaren voor een senior niet goed mogelijk om zich zelfstandig te handhaven in een starterswoning.

www.democratischeliberalen.nl 

 

Tags

DLWGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top