Ga naar hoofdinhoud

Lokaal Wassenaar: Trots op sportakkoord

17 november 20202 minute read

In iets meer dan een half jaar heeft de sportformateur het voor elkaar gekregen dat een lokaal sportakkoord is gesloten tussen een aantal organisaties in Wassenaar. Raadslid Maria Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar was ook bij deze gebeurtenis aanwezig.

Het akkoord met de naam “Wassenaar in Beweging 2020 – 2023” heeft als doelstelling om alle inwoners van Wassenaar de komende jaren 10% méér te laten bewegen. Voor de uitvoering van het plan is een kerngroep samengesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, sportcontact en maatschappelijke organisaties. Ook de Stichting Gehandicapten Wassenaar is erbij betrokken, juist om iedereen de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk mee te kunnen doen.

De fractie van Lokaal Wassenaar en ook onze wethouder Inge Zweerts de Jong zijn trots op de mooie verbinding die is gelegd tussen de mensen, die actief zijn bij een sportvereniging, de vrijwilligerscentrale, de zorgaanbieders, de SMOW, de Schooladviesdienst, Stichting Gehandicapten, het Jongerenwerk, Wassenaarse ouderen in beweging en de gemeente. Ze hebben de gezamenlijke doelstelling om alle Wassenaarders méér te laten bewegen. Over hoe een en ander vorm krijgt hoort u binnenkort veel meer.

“Verbinden” is één van de pijlers van het verkiezingsprogramma van Lokaal Wassenaar. Met elkaar kun je immers méér bereiken. Vandaar dat wij blij zijn met deze kerngroep. Dit is een mooie stap naar meer verbinding. Wij zijn ook trots op het feit dat we samen met andere partijen hebben besloten om gedurende deze raadsperiode te starten met de bouw van een nieuwe gymzaal en een nieuwe sporthal. Daar gaan onze inwoners veel plezier en gezondheid aan ontlenen. Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor het in beweging blijven van de Wassenaarders. De kerngroep heeft een actieplan voor de komende 6 maanden opgesteld (er is overigens nog ruimte voor meer kerngroepleden). Een medewerker van de schooladviesdienst zal een en ander gaan coördineren.

De kerngroep zal zich verder ook gaan inzetten voor een nog op te stellen lokaal preventieakkoord. Lokaal Wassenaar vindt het belangrijk dat er op deze manier binnen Wassenaar een goed netwerk gaat ontstaan om elkaar makkelijker te vinden.

Fractie Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top