Skip to content

Wassenaarse VVD: meer vrijheid voor huiseigenaren in eigen tuin!

27 november 20202 minute read

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen proberen we onnodige regels te schrappen waar inwoners onnodig op kosten worden gejaagd. De gemeente is er voor ons, en niet andersom. Een mooi voorbeeld daarvan is de kapvergunning; logisch voor bijzondere bomen en de openbare ruimte, maar niet voor de boom die hangt over je eigen huis. Moet je daarvoor naar de gemeente en forse leges betalen voor het weghalen ervan bij je eigen huis in de achtertuin? Raadslid Paul Ronke: “De VVD vindt dat deze regel moet worden aangepast met minder bureaucratie en minder kosten voor Wassenaarders. De vrijgekomen tijd kan de gemeente dan aan meer belangrijke dossiers besteden. Er is tenslotte genoeg te doen om ons mooie, groene dorp in stand te houden”.

In het coalitieakkoord ‘zelfstandig en verantwoordelijk’ was al afgesproken dat de kapvergunning zou worden vereenvoudigd. In het huidige voorstel is sprake van een vereenvoudiging waarin de balans wordt gezocht tussen het beschermen van bijzondere bomen en meer vrijheid voor huiseigenaren. Bomen binnen twee meter van het eigen huis worden vergunning vrij. Dit omdat deze veelal een bedreiging kunnen gaan vormen voor fundering, gevels en daken. Ook moeten huiseigenaren zelf kunnen beslissen over bomen rondom het eigen huis en hoe hun tuin eruit komt te zien.

Daarnaast blijven bepaalde bomen vergunning plichtig, zoals eiken, beuken, lindes en (paarden)kastanjes. Ook blijven bomen van een bepaalde grootte en omvang onder de vergunningplicht vallen. Naast deze regels blijft ook de bescherming gelden voor bomen die onder de erfgoedbescherming vallen. Soms zijn er bomen binnen een gebied dat volgens de Erfgoedwet is beschermd. Denk aan de Rijksmonumenten, zoals het park bij Ivicke, waar al zo veel om te doen is! Daar blijft een vergunning voor nodig; gekoppeld aan de aanlegvergunning zoals die in de diverse bestemmingsplannen is geregeld.

Kunnen huiseigenaren deze verantwoordelijkheid aan? Wassenaarders worden nog geconsulteerd. Wij zeggen; natuurlijk, de meeste Wassenaarders zijn vooral trots op hun eigen huis, tuin en hun directe omgeving. En natuurlijk met waardering voor al het mooie groen waar de gemeente goed voor moet blijven zorgen. De VVD is de afgelopen jaren succesvol tegen bezuinigingen op groen onderhoud geweest.

Het voorstel wordt besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving van maandagavond 30 november.

Wilt u meedenken over gemeentebeleid? Niet alleen roepen en ook resultaten boeken? Word lid van de VVD!

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top