zondag 28 november 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Afval (23)

Het was even schrikken. De laatste brief van Avalex liet ons weten dat de grijze bak nog maar eens per 4 weken geleegd wordt. Het bleek niet te kloppen. De grijze bak blijft voorlopig eens per twee weken geleegd worden. De wens was slechts de vader van de gedachte. 

Landelijke politiek

De landelijke politiek wil dat het totale afval afneemt. En dat herbruikbare materialen (glas,metalen,papier,verpakkingen) worden gescheiden ten behoeve van de "circulaire" economie.

Beter voor het milieu. en de opbrengst van waardevolle materialen krijgen we zelf terug. HartvoorWassenaar staat volledig achter deze gedachtes.
Wat van het totale afval na scheiding van herbruikbare materialen overblijft is restafval. Het doel is 100kg restafval per persoon per jaar. In Wassenaar is het nog 200kg.
Glas, papier en karton brengen we al lang weg naar de containers, dus het is eigenlijk alleen PMD (plastic-, metalen- en drinkverpakkingen).
En daar krijgen we een extra container voor, naast de grijze, de blauwe en de groene.

Nascheiding

Al jaren weten we, nadat we onderzoek hebben gedaan en enkele afvalverwerkingsbedrijven bezochten, dat nascheiding verreweg de beste optie is. Alle afval in één bak (behalve glas en papier/karton), en in een fabriek herbruikbare materialen er uit halen.
Minder milieu-verontreiniging, de hoeveelheid teruggewonnen materialen is veel hoger, minder restafval, het is goedkoper en er hoeft minder voor te worden geïnvesteerd. Ten opzichte van scheiding vooraf echt alleen maar voordelen. Om deze redenen zijn Leiden en Rotterdam overgegaan op nascheiding.

Scheiding vooraf
Toch wordt door het college volledig ingezet op scheiding vooraf. In het jaarverslag van AVALEX staat dat door scheiding vooraf beter een gedragsverandering kan worden bereikt (Tjonge!). Daarnaast heeft Wassenaar weinig te zeggen in het bestuur van AVALEX. En de grote gemeentes (Delft, bijvoorbeeld) willen wèl scheiding vooraf.
Er zijn partijen die scheiding achteraf als een punt op de horizon zien. Wij zien dat als een zoethoudertje. Het gaat er de komende jaren niet komen.

AVALEX

In Wassenaar betalen we voor het ophalen van afval iets meer dan €400 per jaar voor een tweepersoons huishouden (verhoging in 2020 is 5,7%). Alleen in Den Helder is het duurder (€427). In Voorschoten betaal je €349.
We zijn dus de op één na duurste in Nederland. Maar dat zal veranderen omdat de komende twee jaar de subsidie door de gemeente er afgaat. Dan zullen we echt de duurste zijn. Wij begrijpen niets van dit beleid.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp