dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Aandachtspunten bij het Coronavirus

Het Coronavirus en de verspreiding daarvan is elke dag volop in het nieuws. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Er zijn korte lijnen met de GGD, het RIVM en de Veiligheidsregio. For English, scroll down. 

Als gemeente communiceren we niet zelfstandig over het Coronavirus. Het RIVM is in Nederland de eerste en belangrijkste informatiebron als het gaat om de ontwikkeling van en maatregelen voor dit virus. De website van het RIVM wordt actueel gehouden, inclusief een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.

Blijf thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
En de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
- China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
- Singapore
- Zuid-Korea
- Iran
- Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)

Of de afgelopen 2 weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Neem niet in de wachtkamer plaats.

​​​​​​​Met vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351.

Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus en de website van het RIVM

 

ENGLISH:

The Coronavirus and its spread is in the news every day. The developments are closely monitored. There are short lines with the GGD, the RIVM and the Security region.

As a municipality, we do not communicate independently about the Corona virus. RIVM is the first and most important source of information in the Netherlands when it comes to the development of and measures for this virus. The RIVM website is kept up to date, including an extensive list of frequently asked questions and answers.

Stay at home and contact the doctor or the local GGD Municipal Health Service if you:

Have a fever with respiratory symptoms (cough or shortness of breath)
And spent the last 2 weeks in a country / region with widespread spread of the corona virus:
- China (including Hong Kong, Macau and Taiwan)
- Singapore
- South Korea
- Iran
- Italy: the municipalities of Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto SG, Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo and San Fiorana (Lombardy region) and
V 'o Euganeo, Mira (Veneto region)

Or have been in contact with a patient with the new corona virus in the last 2 weeks.
The doctor consults with the GGD whether research into the new corona virus is necessary.

Do not take a seat in the waiting room.

For questions about the corona virus, you can contact the public information number 0800 1351.

The number can be reached from abroad by calling +312 0205 1351. Much information can also be found at rijksoverheid.nl/coronavirus.