dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Commissie- en raadsvergaderingen in de komende periode

De komende periode verlopen de activiteiten van de gemeenteraad van Wassenaar anders dan gebruikelijk. Dit betekent concreet, dat de commissievergaderingen in april vervallen. Daar komen op de dinsdagavonden vanaf 21 april presentaties over concrete onderwerpen voor terug.

Deze presentaties worden gegeven door de portefeuillehouders en de betreffende beleidsambtenaar. Ze zijn via de livestream te volgen. De raads- en commissieleden, die ingelogd zijn, kunnen vragen stellen naar aanleiding van de presentatie aan de portefeuillehouder en de betreffende ambtenaar. De onderwerpen komen later terug in commissie en raad. Op 19 en 20 mei is er een raadsvergadering, waar raadsleden aan deelnemen en geen toehoorders worden toegelaten. Dit in het kader van de overheidsmaatregelen met betrekking tot de pandemie.

Er wordt een voorlopige agenda van deze tweedaagse raad gepubliceerd. Dat betekent, dat er in de aanloop naar deze vergadering nog veranderingen mogelijk zijn. Op de website van de gemeente Wassenaar en van de gemeenteraad van Wassenaar kunt u dat allemaal terugvinden. Concreet betekent het het navolgende:

De vergaderingen van de commissies Fysieke Leefomgeving (20 april 2020), Bestuur & Middelen (21 april 2020) en Sociaal Domein (22 april 2020) komen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus te vervallen.

21 april (Via livestream):

19.00-20.00 uur: presentatie Inrichtingsplan Centrum Wassenaar/Het Horeca ontwikkelperspectief
20.00-21.00 uur: presentatie Sporthal

28 april (Via livestream):

19.00-19.45 uur: presentatie Lokaal sportakkoord
19.45-20.30 uur: presentatie Wonen
20.30-21.15 uur: presentatie N44
19 mei 19.00 uur raadsvergadering

20 mei 19.00 uur vervolg raadsvergadering

Geen publiek bij de raadsvergaderingen (via live stream kunnen belangstellende thuis de vergadering volgen)

Inspreken blijft mogelijk. Er wordt een beroep op de insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk (op tijd) aan te leveren en niet fysiek te komen.