donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg, een kopzorg!

Al bijna 15 jaar is Valkenburg een kopzorg. Heel lang was de Wassenaarse gemeenteraad het roerend met elkaar eens. Maximaal 5000 huizen en ten minste 1500 meter afstand tussen de laatste steen in Wassenaar en de eerste steen in Katwijk.

We hadden hierover zelfs overeenstemming met de raad van Katwijk. Met die 1500 meter wilde HartvoorWassenaar vanuit Wassenaars perspectief een zo breed mogelijke groene gracht. Hoe meer tussenruimte, hoe beter. En vanuit regionaal perspectief een zo ruim en robuust mogelijke natuurlijke long.
Maar direct na de verkiezingen is heimelijk door onze verantwoordelijke wethouder een nieuw plan onderhandeld. Geen 1500 meter, maar 900 meter met een verder oprukkende verstedelijking.

Onder leiding van de VVD werd dit plan goedgekeurd. Het is volstrekt tegen het belang van de Wassenaarders.

Inmiddels
Na een ruzie tussen de gemeente Katwijk en het Rijk (de eigenaar) is nu besloten om in plaats van 5.000 woningen 5.600 woningen te gaan bouwen. En daarnaast worden in een gebied naast Valkenburg ook nog 900 woningen gebouwd. Dus 6.500 in totaal. 21.000 nieuwe inwoners er bij tussen Wassenaar, Katwijk en Leiden. En dat is 80% van de Wassenaarse bevolking. 12.000 auto's, die gaan allemaal vanuit Valkenburg rijden. Iedere dag. Over de N44 en door Wassenaar.

Ondertussen
Ondertussen zorgen Stikstof, PFAS, en CO2 voor problemen. Het maakt het hele plan onzeker.  Wel kreeg Wassenaar de opdracht om voor invulling van de groene gracht te zorgen.

HartvoorWassenaar heeft een motie voorgesteld om een plan voor de groene zone te maken dat rekening houdt met een buffer van 900, maar ook van 1500 meter. Als gemeente moet je er op voorbereid zijn dat de groene buffer toch weer groter wordt. Bovendien versterk je daarmee je onderhandelingspositie.
De motie heeft het bijna gehaald. Alleen VVD en CDA waren tegen. Alle anderen waren voor.

Nieuw besluit
Want omdat de oorspronkelijke overeenkomst van 5000 woningen is gewijzigd, en HartvoorWassenaar heeft afgedwongen dat een nieuwe overeenkomst door de raad moet worden goedgekeurd, hebben we nog steeds invloed. Daarom moet in Wassenaar dit jaar opnieuw gestemd worden over die aanvullende overeenstemming.

HartvoorWassenaar
HartvoorWassenaar blijft er naar streven, samen met anderen, om de groene buffer terug te krijgen naar 1500 meter. Geen vliegveld met drones. Minder verkeer over de Katwijkse weg, en geen andere verbindingen met de nieuwe wijk. Zodat de extra belasting voor Wassenaar zo beperkt mogelijk blijft.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp