zondag 09 mei 2021

N Nieuws

Een petitie: Stop sluipverkeer op de Wassenaarse wegen!

De Stichting Keer Verkeer Wassenaar heeft in nauwe samenwerking met de Vereniging De Vrienden van Wassenaar een petitie opgesteld, en voor deze petitie zoeken we uw steun, feitelijk UW STEM!

Twee op de drie gereden kilometers door Wassenaar is van doorgaand verkeer, dat niet de bestemming in Wassenaar heeft.

Doel van de petitie: De gemeente Wassenaar er toe te bewegen om op korte termijn drastische verkeersmaatregelen te nemen tegen verkeersoverlast van het doorgaand verkeer in ons dorp. Het gaat dus om verkeer dat niet uit Wassenaar komt en ook niet de bestemming Wassenaar heeft.

Wat willen we?
We willen dat het vooral tijdens de spitsmomenten doordeweeks rustiger zal zijn op de wegen van Wassenaar.
Minder doorgaand verkeer betekent een verhoging van de veiligheid voor wandelaars en fietsers zoals schoolgaande kinderen.

Minder verkeer betekent bovendien minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en derhalve een leefbaarder en duurzamer Wassenaar. En dat verhoogt de aantrekkelijkheid van onze woonomgeving!

Het betekent ook dat de bereikbaarheid en verkeerdoorstroming voor de Wassenaarders zelf en voor de mensen die in Wassenaar moeten zijn, verbeteren. Voor automobilisten uit Wassenaar die kinderen naar school, de sport of naschoolse opvang brengen en halen of mensen die van of naar hun werk gaan.

Onze wethouder van verkeer, Caroline Klaver, is vastbesloten om in haar huidige ambtsperiode verkeersmaatregelen te treffen. Daarbij heeft ze onze steun nodig. Van alle inwoners, jong en oud. De steun om na enkele decennia definitief een halt toe te kunnen roepen aan het doorgaande (sluip) verkeer. Die steun kunt u geven door onze petitie te ondersteunen. Iedere stem telt!

Met één klik krijgt u toegang tot onze petitie. Deze staat op de website van Stichting Keer Verkeer Wassenaar: www.keerverkeer-wassenaar.net/petitie
Wat gaan wij doen met uw stem? Met uw stem maken we de gemeenteraad en het college van B&W duidelijk dat het uiterst noodzakelijk is om op korte termijn ingrijpende verkeersmaatregelen te treffen.

De afgelopen maanden is het, vanwege de bijzondere situatie van de pandemie, rustiger geweest op de wegen in Wassenaar. Dit zal zeker niet zo blijven als de economie weer op volle toeren draait. We merken nu al dat het weer drukker wordt. Deze rust en dus veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid blijft behouden als u uw stem laat horen vóór deze verkeersmaatregelen! Wassenaar verdient ‘t ! En U dus ook!

Dus stem! Iedere stem telt!

Getekend:
Stichting Keer Verkeer Wassenaar, De Vrienden van Wassenaar
Gezamenlijk vertegenwoordigend alle Wassenaarse buurtverenigingen