vrijdag 18 juni 2021

R Rubrieken

Democratische kracht!

Afgelopen vergadering van de commissie “fysieke leefomgeving” ging het er hard aan toe. Niet letterlijk, maar uiteraard figuurlijk, waarbij de standpunten en meningen van de diverse partijen over en weer gingen tussen de fracties en dit resulteerde in een prachtig debat!

Inzet was een advies van het College betreffende het burgerinitiatief “Twee Stokstaartjes”. Aan de ene kant waren partijen die dit project graag op korte termijn gebouwd willen zien worden en het liefst door de lokale woningbouwvereniging, aan de andere kant staan de partijen die de hele werf in 1 keer willen ontwikkelen en/of de grond en de bouw openbaar willen aanbesteden. De directe omwonenden zijn tegen korte termijn bouwen. Zij zijn vóór het ontwikkelen van de gehele gemeentewerf, waarbij dan gekeken kan worden welke woningbehoeften er zijn in ons dorp en hoe dit in te passen is in de buurt en de omliggende aanwezige bebouwing. Voor het project wordt al lange tijd (jaren) flink en op hoog niveau gelobbyd, de buurt weet hier pas vanaf begin dit jaar wat van.

Zo mooi was het dan ook om na zo’n prachtig debat te zien dat de meerderheid van de Wassenaarse partijen toch een voorkeur heeft om de gemeentewerf in zijn geheel te bekijken en ontwikkelen en nu niet een stuk grond te bebouwen waar men achteraf spijt van zal gaan krijgen! De wethouder werd medegedeeld dat dit advies niet goed was en dat het College aanpassingen zal moeten doen, waarna dit wederom door deze commissie zal worden bekeken.

Hopelijk volgt er dan weer zo’n mooi debat. En uiteraard hoopt de buurt dat de uitkomst hetzelfde zal zijn als nu de uitkomst was: bekijk en beschouw de gemeentewerf in zijn geheel en pas het plan, in samenspraak met de buurtbewoners, aan de omgeving aan, waardoor het een plan zal worden waar iedereen in Wassenaar trots op zal zijn; het Bestuur, de omgeving en de toekomstige bewoners!

De bewoners van de Havenstraat en een stukje van Zuylen.