dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Onze financiën (22)

We zijn toch wel weer even geschrokken van het laatste nieuws over de Wassenaarse financiën. De accountant weigerde om goedkeuring te geven aan de jaarrekening 2019.
De gemeentelijke boekhouding kan makkelijk gebruikt worden om truuks mee uit te halen zodat het er fraai uitziet. Maar als je daarmee te ver gaat wordt je teruggefloten. En dat is nu gebeurd.

Maar goed, de jaarrekening is aangepast, en gelukkig heeft het geen heel grote gevolgen gehad. Wassenaar had een "positief resultaat" in 2019 en dat blijft zo.
Maar: bedragen zijn niet uitgegeven, terwijl die wel uitgegeven hadden moeten worden. Investeringen in scholen en wegen, en onderhoud van gebouwen en groen. De zorg.
Hierdoor is het "positieve resultaat" ontstaan. De kosten worden eenvoudigweg doorgeschoven naar 2020. Toch willen we dat investeringen en onderhoud op tijd plaats vinden, want je schuift steeds meer naar achter.

Ondertussen is het eigen vermogen met €4,5 miljoen afgenomen, en onze cashpositie met €3,0 miljoen. Maar wel een "positief resultaat".

Daarnaast kregen we ook te horen van het college, dat voor dit jaar de verwachting is dat in plaats van een overschot van €400.000 er een tekort van €1,0 miljoen zal zijn. Dit is nog exclusief de kosten van de corona-crisis. Maar wel inclusief een verhoging van de OZB-belasting van 6%. Op onze vraag: Een tekort van een miljoen, wat gaat u daar aan doen?, was het antwoord eenvoudig: niets!!

Het gaat financieel al lang niet goed in Wassenaar. Vanaf 2014 zijn de inkomsten van de gemeente afgenomen, deels door het wegvallen van rente-inkomsten, en deels door minder bijdrage van de staat. De uitgaven dalen niet. Ook blijft onderhoud flink achter. Kijk maar naar ons eigen gemeentehuis, wat nu voor meer dan €10miljoen gerenoveerd moet worden. Of de Warenar, waarvan de toekomst onduidelijk is. En over 2 jaar gaan we weer een klap naar beneden door minder ontvangsten van de staat.
We verkopen ieder jaar een deel van ons onroerend goed, waardoor de achteruitgang enigszins gedempt wordt. Maar ook daar komt een eind aan.

Wat wil HartvoorWassenaar? De splitsing van de WODV (Ambtenarenapparaat met Voorschoten) moet €2 miljoen besparing opleveren. Dat zal helpen.
Maar bovenal: Wanneer het gat ieder jaar iets groter wordt, dan wordt het vanzelf een (te) groot gat. Voordat dat gebeurt, moet je goed nadenken over structurele inkomstenvermeerdering en vooral uitgavenvermindering. Dat ieder jaar uitstellen houdt een keer op. En dan zijn de rapen gaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp