woensdag 12 augustus 2020

N Nieuws

Wassenaarse aanspraak op NOW-regeling

Vele in Wassenaar gevestigde bedrijven hebben aanspraak gemaakt op de NOW-regeling. De NOW-regeling (de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) vergoedt loonkosten tijdens de coronacrisis tot 90 procent. Bedrijven komen in aanmerking voor deze regeling als zij vanwege corona ten minste 20 procent minder omzet draaiden.

Voor de vergoeding van 90 procent van het salaris geldt een maximum van 9538 euro per werknemer. Bedrijven die de komende maanden nog steeds fors omzetverlies verwachten door de coronacrisis, kunnen zich tot 31 augustus aanmelden voor de tweede ronde. Voor die tweede ronde gelden strengere regels wat betreft het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en bonussen aan bestuurders: dat mag niet meer.

In Wassenaar hebben 189 bedrijven aanspraak gemaakt op de NOW-regeling. Duinrell, museum Voorlinden, de Warenar maar ook tal van andere bedrijven in uiteenlopende sectoren hebben een tegemoetkoming aangevraagd en gekregen. 

Terugbetalen
Het is niet zeker dat de genoemde bedrijven de verstrekte voorschotten mogen houden. Sommige zullen moeten terugbetalen, omdat ze de verwachte omzetdaling te hoog hebben ingeschat. Er zijn ook mkb-bedrijven, in bijvoorbeeld de horeca, die behalve NOW-subsidie een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Die moeten de NOW-subsidie als omzet tellen. Dat pakt nadelig uit voor de hoogte van de loonsteun, aangezien die is afgestemd op de mate van omzetverlies.

Fraudegevoelig
De NOW-regeling is fraudegevoelig. De controle van alle aanvragen zou daarom achteraf met behulp van een accountantsverklaring moeten gebeuren. Dat hoeft nu echter niet meer in alle gevallen. Bij kleinere bedrijven is nacontrole door administratiekantoren, of andere financiële dienstverleners voldoende.

Er is alleen een accountantsverklaring nodig als de eindafrekening hoger is dan 125.000 euro. Is de subsidie lager dan 25.000 euro dan is nacontrole zelfs helemaal niet nodig.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief