maandag 10 mei 2021

N Nieuws

Wat moet u doen als u loden leidingen in uw huis heeft?

Woont u in een huis dat gebouwd is voor 1960? Misschien heeft uw huis dan nog loden waterleidingen. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten.

Controleer of uw huis nog loden leidingen heeft
Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. Controleer daarom als eerste bij de watermeter of uw huis nog loden leidingen heeft. Zijn de leidingen bij de watermeter van lood? Dan is er kans dat er verderop ook nog loden leidingen liggen.

Vervanging loden leidingen
Dunea is de enige leverancier van drinkwater in Wassenaar. Sinds 1995 is het drinkwaterbedrijf actief loden leidingen gaan verwijderen uit haar distributienet tot aan de watermeter. Wanneer er bij werkzaamheden toch nog een stukje loden leiding wordt aangetroffen, wordt dat onmiddellijk vervangen. Eigenaren van huizen en gebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van eventuele loden binnenleidingen.

Kaart loden leidingen in oudere panden
Op de website van Atlas Leefomgeving is te vinden in welke delen van Wassenaar de grootste kans is op loden leidingen in combinatie met jonge gezinnen.

Risico’s van lood in water
Meer informatie over de risico’s van lood in water vindt u op de website van de GGD.

Meldpunt
Meer informatie over loden leidingen, vindt u op de website van Dunea. Hier kunt u ook melding maken wanneer u vermoedt dat er in of om uw huis nog gebruik gemaakt wordt van loden leidingen.