zondag 28 februari 2021

N Nieuws

Fototentoonstelling Global Goals - 25 t/m 30 september 2020

Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de zeventienSustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd. Deze duurzame doelen bepalen wereldwijd de agenda tot 2030. De Global Goals omvatten wereldwijde uitdagingen rondom armoede, klimaatverandering en ongelijkheid waar iedereen mee wordt geconfronteerd. Over de hele wereld wordt op 25 september Global Goals Action Day georganiseerd. Deze dag heeft als doel om mensen bewust te maken en op te roepen om bij te dragen aan het behalen van de duurzame doelen.

Wassenaar 2030: duurzaam en toekomstbestendig
De gemeente Wassenaar draagt met inmiddels 99 andere gemeenten in Nederland de naam Gemeente4GlobalGoals. Het is 2020: we hebben nog 10 jaar om een goede bijdrage te leveren aan deze werelddoelen en hopen dat steeds meer Wassenaarders zich inzetten voor een of meerdere Global Goals.

Kick-off website
De vrijwiligers van de Groene Meent en Fair Trade Gemeente Wassenaar hebben met hulp van vrijwillige fotografen de afgelopen maand veel Wassenaarse organisaties en personen op de foto gezet met de Global Goals welke zij dienen. Zo is met vereende krachten aan de tentoonstelling gewerkt. Bij elke foto op de tentoonstelling staat een QR-code. Door het scannen van de QR-code komen bezoekers op een speciale pagina van de Wassenaarse website http://wassenaar4globalgoals.nl.

De website geeft een duidelijke uitleg over de Global Goals en meer informatie over de lokale personen en organisaties die aan deze goals werken. Zo is de tentoonstelling geen los evenement, maar de kick-off van deze website.

De Groene Meent vult deze website graag met nog meer Wassenaarse initiatieven en activiteiten, want er is de komende 10 jaar nog veel te doen. En daar kan iedereen aan bijdragen.

logo W4GG