Skip to content

Komst van Praktijkondersteuner Jeugd is een succes

2 februari 20214 minute read

Sinds oktober vorig jaar heeft Wassenaar een Praktijkondersteuner Jeugd. Deze ondersteuner helpt huisartsen bij het vroegtijdig signaleren van psychische of psychosociale problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Als de huisarts problemen vermoedt of vaststelt, kan hij nu de hulp inschakelen van de Praktijkondersteuner Jeugd.

Wethouder Inge Zweerts de Jong (Volksgezondheid): “Dankzij de komst van de Praktijkondersteuner Jeugd worden kinderen en hun ouders beter, sneller en in een vertrouwde omgeving geholpen. Op deze manier voorkomen we onnodige verwijzingen naar de duurdere specialistische jeugdzorg. Ik ben heel dankbaar voor de goede samenwerking tussen de huisartsen, zorgaanbieder Indigo en de gemeente.”

Wassenaar is blij met ervaren Praktijkondersteuner Jeugd
Petra van Nieuwenhoff is de Praktijkondersteuner Jeugd die Wassenaar zocht. Zij helpt de huisartsen in Wassenaar in hun zorg voor ouders en kinderen. Zij vult de kennis van de huisarts aan met jarenlange ervaring als jeugdpsycholoog. Zij bekijkt de klacht van een kind met een integrale blik en weet welke samenwerkingen leiden tot de beste zorg. Bovendien kan zij in veel gevallen zelf kortdurende begeleiding geven aan het kind en ouders. “Ik wil kinderen, jongeren en hun ouders snel en zo dichtbij als mogelijk kunnen helpen. Uit ervaring kan ik zeggen dat zij, met name de jongeren, het fijn vinden om laagdrempelig met iemand te kunnen praten. Samen gaan we in gesprek over wat ze lastig vinden, met zichzelf en/of in contact met anderen. Ik luister zonder te oordelen en steun hen in het aanpakken van lastige situaties.”

De huisartsen zijn blij met de komst van de nieuwe praktijkondersteuner: “Zij is een welkome verbindende schakel tussen de huisartspraktijk en de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd. Ruim de helft van de kinderen die zij heeft gesproken of begeleid, had geen specialistische zorg meer nodig. Voor het deel van de kinderen dat wel die zwaardere zorg nodig heeft, blijft zij betrokken. Voor haar komst raakten we vaak het zicht kwijt op die kinderen en hun ouders.”

Wanneer gaat u naar de praktijkondersteuner jeugd?

In overleg met u, kan de huisarts uw kind doorverwijzen naar de Praktijkondersteuner Jeugd. Zij onderzoekt en bespreekt de klachten of problemen van uw kind met u. Zij heeft haar spreekuren in het Gezondheidscentrum en in het CJG.

De praktijkondersteuner jeugd kan bijvoorbeeld helpen bij:

  • Moeilijkheden in de opvoeding
  • Zorgen over gedrag (druk/stil) of emoties (prikkelbaar/boos/angstig/somber)
  • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding/verlies/pesten/schoolverzuim)
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

Werkwijze: eerst kijken naar mogelijkheden in de vertrouwde omgeving
De Praktijkondersteuner Jeugd neemt de tijd om samen met ouders en kind het probleem zorgvuldig in kaart te brengen. Vervolgens maken zij samen een stappenplan. Het uitgangspunt bij deze manier van werken is om eerst te kijken naar de mogelijkheden binnen de vertrouwde omgeving. Misschien kan het kind en het gezin zelf, met begeleiding van de ondersteuner, al een hoop doen. Als er meer nodig is, kan zij lokaal oplossingen zoeken. Denk aan samenwerking met bijvoorbeeld de jeugdarts, het CJG en de school.

Begeleiding op maat voorkomt onnodige verwijzingen naar specialistische zorg ver van huis. Dit neemt niet weg dat de Praktijkondersteuner Jeugd, in samenspraak met de huisarts, een kind zal doorverwijzen naar specialistische zorg als dat nodig is.

Over 10 jaar nog steeds goede en betaalbare jeugdhulp
Het aantal jonge inwoners dat zorg en ondersteuning nodig heeft, neemt toe. Zeker nu de coronacrisis langer duurt, kampen steeds meer jongeren met psychosociale en psychische klachten. Om deze stijgende zorgvraag goed op te vangen én betaalbaar te houden, moeten we blijven innoveren en met slimme oplossingen komen. Het gaat om een proef van anderhalf jaar.

PetravandenNieuwenhoff PraktijkondersteunerJeugdnWassenaar

Petra van Nieuwenhoff, Praktijkondersteuner Jeugd in Wassenaar. Fotocredit: gemeente Wassenaar. 

 

Tags

GemeenteJeugdJeugdhulpPraktijkondersteunerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top