Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe cultuurnota Wassenaar ‘Rijk aan Cultuur’ 2021 ter inzage

12 februari 20212 minute read

De gemeente Wassenaar heeft een voorlopige versie van de nieuwe Cultuurnota gemaakt: ‘Rijk aan Cultuur’ Wassenaar 2021. De nota beschrijft het Wassenaarse cultuurbeleid vanaf 2021. Inwoners en instellingen hebben tot en met 25 maart de tijd hun zienswijze op de ontwerpnota in te dienen. Na verwerking van de reacties neemt de gemeenteraad een besluit en wordt de nota definitief.

De ontwerpnota is tot stand gekomen op basis van gesprekken met culturele partners en een evaluatie van het huidige beleid. De nota steunt op drie pijlers:

  • Versterking van de samenwerking tussen culturele organisaties, onderwijs en maatschappelijke partners via het Cultuuranker Wassenaar.
  • Stimulering van deelname aan culturele activiteiten door specifieke doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, ‘internationals’, statushouders en mensen met een beperking.
  • Verbetering van de zichtbaarheid van de culturele rijkdom van Wassenaar.

Wethouder Cultuur Lia de Ridder: “Wassenaar heeft een unieke rijkdom aan kunst en cultuur. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Ik nodig inwoners en instellingen van harte uit om te reageren op de ontwerpnota. Cultuur is belangrijk voor een vitale, gezonde bevolking en iedereen moet aan culturele activiteiten kunnen meedoen. Samenwerking tussen culturele en maatschappelijke partners is daarbij essentieel. Daarnaast moet kunst en cultuur goed te vinden zijn, of dat nu digitaal is, via sociaal media of in de krant. Het nieuwe cultuurbeleid laat ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Juist deze coronatijd laat zien hoe belangrijk het is dat niet alles in cement gegoten is, maar dat we kunnen inspelen op de actualiteit.”

Inspraakprocedure
De ontwerpnota ligt vanaf 12 februari 2021 tot en met 25 maart (zes weken) voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het concept is ook in te zien op de website www.wassenaar.nl/cultuurnota.

Tijdens de inspraaktermijn kan iedereen op de ontwerpnota reageren via cultuurnota@wassenaar.nl. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de definitieve versie van de nota.

Meer informatie is te vinden op www.wassenaar.nl/cultuurnota.

Tags

CultuurCultuurnotaGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top