Ga naar hoofdinhoud

Dit is geen stemadvies!

25 februari 20213 minute read

Als columnist van de Vrienden van Wassenaar zou ik het niet wagen om u een stemadvies te geven. De Vrienden zijn er tenslotte voor het héle dorp, voor iedereen, ongeacht politieke gezindheid. Toch schrijf ik over de komende verkiezingen. Over het belang van invloed in Den Haag.

Vroeger hadden inwoners van Wassenaar een belangrijke stem in den Haag. Om het simpele feit dat invloedrijke mensen uit Rotterdam en Den Haag hier kwamen wonen. Zij zorgden ervoor dat de wetering tot Den Haag bevaarbaar was, dat er een spoorlijn langs Wassenaar werd aangelegd en dat de Rijksstraatweg verbreed werd zodat het verkeer kon doorstromen. De groene omgeving en het schone water uit de duinen zorgden voor goede leefomstandigheden. Goed transport naar het werk maakte mogelijk om in Wassenaar te wonen en in Den Haag of Rotterdam te werken.

Eigenlijk is er niet veel veranderd. Nog steeds hebben wij behoefte aan goed transport. Goed transport zonder files op de N44 of sluipverkeer door het dorp. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we mensen nodig met invloed. Invloed bij de provincie en het Rijk zodat zij bereid zijn te investeren in oplossingen zoals een lightrail via Wassenaar naar de bollenstreek. Mensen die anderen méé kunnen krijgen zodat er ook bij de omliggende gemeenten draagvlak komt voor zulke oplossingen. Niet alleen in de gemeenteraad en het college van BenW, maar ook in Den Haag, bij de provincie en in de Tweede Kamer.

Hoe komen we aan invloedrijke mensen in Den Haag? De simpelste manier is: met verstandige dorpsgenoten hoog op de kieslijsten. Momenteel hebben we twee dorpsgenoten op hoge posities, Jan Anthony Bruijn als voorzitter van de Eerste Kamer en Meindert Stolk als CDA fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Geen slechte score. Eervol ook, maar of Wassenaar er veel baat bij heeft? Misschien zitten zij wel té hoog. “Gewone” Tweede Kamer leden mogen voluit gaan. Zij kunnen punten scoren en verbindingen leggen tussen het dorp en de Minister.

Voor de komende Tweede Kamer verkiezingen staan drie dorpsgenoten op de kieslijsten: Marcel Beukeboom, Laurens van Doeveren en Ronald Zoutendijk. De één is klimaatgezant voor een duurzame wereld, de tweede werkt als coördinator internationale migratie aan een eerlijke en sociale wereld en de derde wil voor een nieuwe partij in de Kamer. Zij zouden in de Tweede Kamer een positieve rol kunnen spelen, ook voor Wassenaar. Helaas staan ze nog niet erg hoog op de lijsten dus of het deze keer lukt om hen in de TK te stemmen?

De kop luidt: Dit is geen stemadvies. Dat neemt niet weg dat Wassenaar baat heeft bij dorpsgenoten die in de Haagse politiek de weg kennen. Daarom zeggen De Vrienden: volgende keer graag op àlle kieslijsten een Wassenaarse kandidaat!

De Vrienden van Wassenaar.
Voor een leefbaar dorp.

 

Naschrift redactie: vanwege een misverstand met de inzender leest u eenmalig deze column op donderdagochtend. 

 

Tags

ColumnVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top