Ga naar hoofdinhoud

Wethouder De Ridder legt taken neer

27 februari 20212 minute read

Lia de Ridder, sinds 2018 wethouder duurzaamheid, inwonerparticipatie, cultuur, onderwijs, zorg en volkshuisvesting in Wassenaar, treedt terug als wethouder.
De portefeuille van Lia is een uitdagende en veeleisende gebleken. Een portefeuille die eigenlijk niet past binnen de daarvoor gestelde 0,6 fte. In de praktijk blijkt een bijna voltijdse invulling meer realistisch. Dit is steeds lastiger te combineren met andere activiteiten en verplichtingen. Lia constateert dat zij een aantal dossiers hierdoor niet tot het resultaat kan brengen dat zij voor ogen heeft en daarom heeft ze besloten haar taken neer te leggen.

Lia heeft zich met hart en ziel ingezet voor Wassenaar en mooie dingen tot stand gebracht. Met de Klimaattafels is de verduurzaming opgestart. Op vernieuwende wijze is dit in de praktijk gebracht met oog voor duurzaamheidsinitiatieven van inwoners. Ook heeft zij de samenwerking binnen de culturele sector in Wassenaar aangejaagd en inwoners actief betrokken bij het vormgeven van het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Samenwerken met inwoners is een duidelijke rode draad gebleken in Lia’s periode als wethouder.

Wethouder Lia de Ridder: ‘Ik heb mij met veel passie ingezet voor een openbaar bestuur dat werkt aan maatschappelijke opgaven en waar inwoners van Wassenaar invloed op kunnen uitoefenen. Ik ervaar echter steeds nadrukkelijker dat mijn ambities op de brede portefeuille waarvoor ik verantwoordelijk ben groter zijn dan ik in 0,6 fte kan waarmaken. Alles overwegende heb ik mijn ontslag ingediend. Het valt mij niet licht om de dossiers waarvoor ik verantwoordelijk ben los te laten. Ik hoop daarom van harte dat mijn taken snel door een opvolger kunnen worden overgenomen.’

Wij danken Lia voor haar inzet voor onze gemeente en wensen haar alle goeds toe. D66 Wassenaar komt snel met de voordracht van een nieuwe wethouder om de vele ambities die Wassenaar heeft te realiseren.

D66 Wassenaar

Tags

D66Lia de RidderWassenaarWethouder
Gerelateerde artikelen
Back To Top