Ga naar hoofdinhoud

D66: Meer middeldure huur- en koopwoningen in een duurzame en groene omgeving

10 maart 20215 minute read

De komende weken laat D66 mensen aan het woord die actief zijn bij D66 in Wassenaar. Zij vertellen waarom zij op D66 stemmen bij de komende verkiezingen.

Wie met Ritske Bloemendaal in gesprek gaat, merkt al snel dat hij oud-zeevarende is. Hij gebruikt veel uitdrukkingen die te maken hebben met de zee. “Na ruimschoots 35 jaar bij de koopvaardij en de marine, ben ik nu al bijna 11 jaar actief bij D66 in Wassenaar. Als commissielid, fractielid en tegenwoordig fractievoorzitter. Na de hogere zeevaartschool monsterde ik eerst aan bij de koopvaardij in ‘De Oost’, waarna ik als dienstplichtig officier opkwam bij de marine, waar ik in beroepsdienst ben blijven varen. Mijn laatste post was als defensie-attaché in Ankara, Turkije.

Na mijn militaire pensionering werkte ik als programmamanager voor het Centre for European Security Studies (CESS), een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en training op het gebied van bestuur, democratie en veiligheid. Hiervoor organiseerde ik uitwisselingen tussen Turkse en Nederlandse bestuurders, wetenschappers en militairen.” Na ruim veertig jaar op verschillende plekken op de wereld te hebben gewoond, is Ritske Bloemendaal naar eigen zeggen aangeland in Wassenaar: “Ik koos voor een plek dicht bij de zee, maar merkte toen ik hier eenmaal woonde, hoe mooi en groen deze gemeente eigenlijk is.”

D66 vanwege de open blik op de wereld
Ritske Bloemendaal: “Als oud-zeevarende en diplomaat, spreekt D66 mij aan vanwege haar open blik op de wereld en betrokkenheid bij Europa. Nu ik actief ben in de gemeentelijke politiek, probeer ik dezelfde koers te varen, door bijvoorbeeld de relatie met omliggende gemeenten goed te houden. We wonen hier in een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld, ingeklemd tussen Leiden, Den Haag en Katwijk, waar veel woningen worden gebouwd. D66 heeft in haar landelijke verkiezingsprogramma gezet dat ze voor 2030 een miljoen woningen wil bouwen.

Als D66 Wassenaar willen we daar een bijdrage aan leveren, maar het is natuurlijk wel de uitdaging om het groene karakter van onze gemeente behouden. Zo hebben we ons bijvoorbeeld hard gemaakt voor een groene buffer tussen de nieuwe woningbouw van Katwijk en de noordgrens van Wassenaar. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het extra verkeer dat deze wijk gaat opleveren. We zullen onze wegen en het openbaar vervoer zo moeten inrichten, dat het hier niet de spuigaten uitloopt met sluipverkeer dat Wassenaar gebruikt om de N44 te omzeilen.”

Uitdagingen op het gebied van woningbouw
“We hebben hier in Wassenaar nog veel uitdagingen op het gebied van woningbouw voor de boeg. Er is hier – net als in het hele land – een groot gebrek aan middeldure huur- en koopwoningen. Het gevolg daarvan is dat veel ouderen in huizen blijven wonen en niet naar een appartement verhuizen, waardoor jonge gezinnen geen plek vinden. Ook hebben we hier weinig woningen voor starters, singles en stellen zonder kinderen. We moeten dus voor alle levensfasen gaan bouwen. D66 stelt in haar verkiezingsprogramma dat ze groepswoonvormen en eigen initiatieven, collectieven en coöperaties wil steunen. Daarom steunen we hier in Wassenaar het Stokstaartjesproject, van senioren die gezamenlijk een woonvorm willen gaan ontwikkelen.

Op verzoek van D66 heeft de gemeente een Woonvisie opgesteld, die de komende jaren in ontwikkeling gaat. Hierin is verankerd dat Wassenaar 50 tot 75 woningen per jaar gaat bouwen, waarvan een kwart sociale woningen. Het idee is om open plekken in het dorp te gebruiken, of gebouwen die leegstaan te hergebruiken. Alle coalitiepartijen hebben zich uitgesproken voor woningbouw in Den Deijl, de Gemeentewerf en in Kerkehout. Een goed voorbeeld van hergebruik is het oude gebouw van de ANWB aan de grens met Den Haag, hier is nog eens ruimte voor 450 tot 600 woningen. Ook hier is het de bedoeling een goede mix van middeldure huur- en koopwoningen en sociale woningbouw te realiseren met een passend aanbod aan voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een huisarts of een sportschool. Hiermee zijn we de komende tien jaren goed op koers met onze bijdrage aan de woningnood.”

Meer dan 1 miljoen woningen
D66 profileert zich landelijk als een groene partij en koppelt de bouw van een miljoen woningen aan duurzaamheidsdoelen. “Voor ons in Wassenaar betekent dat we dit schip varende houden door nieuwe woningen energie neutraal te bouwen: zoveel mogelijk van het gas af, met zonnepanelen, goede isolatie en voorbereid op waterstof. Rondom de woningen zijn groenvoorzieningen van belang om het karakter van het dorp te behouden en mensen een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. Ook houdt een groene omgeving de temperatuur en overtollig water in bedwang. We moeten ook goed nadenken over de parkeer- en verkeersdruk, het moet niet zo zijn dat elk huishouden vanzelfsprekend één of twee auto’s oplevert. We zullen dus goed openbaar vervoer en veilige fietspaden moeten bieden als alternatief. Het is nog een hele uitdaging, maar ik sta graag aan het roer om dit alles te realiseren,” aldus Ritske Bloemendaal, eens zeebonk maar nu betrokken landrot bij D66 in Wassenaar.

Meer weten over D66 Wassenaar? www.d66wassenaar.nl
Kies voor een Wassenaarse stem. Kies Marcel Beukeboom, D66 nummer 39

Tags

D66InterviewRitske BloemendaalTweede kamerverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top