Skip to content

Katwijkse raadsfractie wil 1235 betaalbare woningen op Vliegkamp Valkenburg

5 april 20213 minute read

KiesKatwijk brengt op 22 april een motie in de gemeenteraad van Katwijk in stemming met als doel om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg 1235 peperdure woningen om te zetten naar de categorie betaalbaar. Dat kan niet eenzijdig door de gemeente worden besloten omdat B&W eerder een contract gesloten heeft met het Rijk. In dat contract staat dat 65% van de 5600 woningen op Valkenburg in de categorie “zo duur mogelijk” zullen worden gebouwd. De gemeenteraad kon achteraf dit contract niet wegstemmen omdat er enorme boeteclausules in het contract zijn opgenomen.

De volksvertegenwoordiging is daarmee haar invloed ontnomen. Het is merkwaardig dat hier in Katwijk zo weinig ophef over is geweest. Over hetzelfde onderwerp, het uitschakelen van de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging in het bestuur, is recent in de Tweede Kamer een motie van afkeuring aangenomen. Dat was veelzeggend, want dat laat zien dat er een omslag heeft plaatsgevonden. We gaan naar een nieuw tijdperk in het bestuur waarin stap voor stap afscheid zal worden genomen van het neoliberalisme. Die stroming, waarin beknopt samengevat gehandeld wordt alsof de overheid een bedrijf is, heeft enorm veel kapot gemaakt in onze samenleving. Rutte is het uithangbord van die bestuursstijl. Vanuit die bestuursstijl heeft het Rijk er naar gestreefd zoveel mogelijk geld uit de grond van het Vliegkamp te slaan. Het ging dus niet om maatschappelijk rendement of om het oplossen van de woningnood maar om geld verdienen.

B&W van Katwijk bleken een maatje te klein en zijn door de pomp gegaan in de onderhandelingen. Dat had niet gehoeven want de gemeente heeft het primaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. Om alsnog te kunnen redden wat er te redden valt moet het contract tussen Katwijk en het Rijk van tafel. Dat kan alleen als het Rijk zelf besluit dat het anders moet. KiesKatwijk wil gebruik maken van de nieuwe wind die is gaan waaien in Den Haag. We moeten er voor zorgen dat de kwestie Valkenburg op tafel komt bij de kabinetsonderhandelingen. Dat is het doel van de motie, en dat moet in samenwerking met de gemeente Wassenaar en belangrijke maatschappelijke organisaties op professionele wijze worden georganiseerd.

We moeten de zaak omdraaien. Ten eerste moeten we terug naar het eerder afgesproken plafond van 5000 woningen, en ten tweede moet de verhouding tussen “te duur” en “betaalbaar” worden omgedraaid. Dat resulteert dan in het streven om 1235 onbetaalbare woningen in het programma om te zetten naar de categorie “betaalbaar”.

Jaap Haasnoot (fractievoorzitter KiesKatwijk)

Tags

IngezondenKiesKatwijkLocatie ValkenburgWassenaarWoningbouw
Gerelateerde artikelen
Back To Top