Skip to content

Unanieme steun voor CDA-voorstel nieuwe ambtelijke organisatie

7 april 20212 minute read

Het CDA heeft het initiatief genomen voor een wijzigingsvoorstel voor de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente Wassenaar. Dit voorstel heeft de steun gekregen van de complete gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Daar zijn we trots op. Eerst een eigen burgemeester en straks ook een eigen werkorganisatie. De zelfstandigheid van Wassenaar is daarmee compleet. Het is goed om aan te geven wat wij als gemeenteraad belangrijk vinden.

Zo willen we meer informatie over de invulling van de structuur van het management en zal de precieze omvang van de personeelsformatie later dit jaar door de raad worden vastgesteld. Die formatie moet zowel passend zijn bij de toekomstige taken van de gemeente als bij onze financiële positie. Verbetering van de verhouding tussen het gemeentebestuur en onze nieuwe ambtelijke organisatie is van groot belang. Respect voor elkaar, kennis en begrip zijn daarbij onmisbaar.”
Steun voor CDA-voorstel jeugdzorg

Ook in Wassenaar lopen de kosten voor de jeugdzorg fors toe. Inmiddels geven we zo’n € 2 miljoen per jaar meer uit dan we krijgen van het rijk. Ook het aantal kinderen met jeugdzorg is in korte tijd verdubbeld naar ruim 500! Wat belangrijk is bij te houden wat er gebeurd, waar je je geld aan uit geeft en dat kinderen die echte jeugdzorg nodig hebben ook daadwerkelijk worden geholpen.

CDA-raadslid Wim Koetsier: “Het gaat over meer dan financiën. We zien dat gemeenten strenger worden op administratie, verantwoording en inkoop. We moeten er wel voor waken dat we niet doorschieten in kosten voor administratie en bureaucratie. Het moet gaan om het leveren van jeugdzorg zelf. Nu al gaat 30% van het budget op aan bureaucratie. Er is ook een visie nodig ten aanzien van veranderingen in het huidige stelsel, want veel jeugdproblemen krijgen nu een gemedicaliseerd antwoord en dat is in de praktijk niet altijd nodig. Minder pillen en doorverwijzingen en meer preventie graag.”

Het zou goed zijn om eerst veel helderder te stellen wat echte jeugdzorg is en wat meer tot de begeleiding hoort en niet gefinancierd hoeft te worden door de gemeente. CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Een deel van de jeugdzorg kan prima opgepakt worden door gezinnen zelf, de omgeving en het maatschappelijk middenveld. We zijn dan ook verheugd dat een grote meerderheid van de raad ons voorstel heeft gesteund om te stoppen met een deel van de lichte zorg om juist de zwaardere jeugdzorg veilig te stellen.”

RonaldenWim

Wim Koetsier en Ronald Everard. 

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top