Skip to content

D66: maatschappelijke functie van het O&O gebouw

13 mei 20212 minute read

Bij het besluit voor de verkoop van het O&O gebouw door de gemeente is vastgelegd dat het gebouw een maatschappelijke functie moet gaan vervullen. In oktober vorig jaar werd de raad geïnformeerd dat de nieuwe eigenaar een samenwerkingsverband zou aangaan met een maatschappelijke beheerder om samen met de gemeente een passende maatschappelijke functie uit te werken.

In de raad van 30 maart werden zorgen geuit over de eventueel gekozen vorm van deze maatschappelijke functie en werd er melding gemaakt van het gerucht dat er een verslaafdenopvang zou komen. Dit werd als zeer onwenselijk gezien. Inmiddels hebben alle omwonenden van het O&O gebouw een brief ontvangen van het college waarin duidelijk staat dat er geen verslaafdenopvang komt aan de Zonneveldweg 55a. Het is duidelijk dat goede communicatie met de omwonenden belangrijk is om onjuiste geruchten geen kans te geven. De wethouders zijn inmiddels in overleg met de buurt.

Met de nieuwe eigenaar van het gebouw is ook overleg gevoerd. De invulling van de maatschappelijke functie is het realiseren van beschermd wonen. Dit is verder uitgewerkt tot een variant van Wonen-plus. Dat betekent dat de nieuwe bewoners zelf huurders zullen zijn die gedeeltelijk aanvullende begeleiding zullen krijgen; er worden zelfstandige woonstudio’s gebouwd. Over de doelgroep is nog geen duidelijkheid, er vinden gesprekken plaats tussen de nieuwe eigenaar, de gemeente en er zijn gesprekken met diverse maatschappelijke zorgaanbieders.

Vanaf 2023 is de gemeente Wassenaar wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de vraag naar beschermd wonen. De realisatie van een wonen-plus voorziening in het O&O gebouw is een eerste stap om aan deze verplichting te voldoen, al zal dat niet afdoende zijn.

Vanaf 2023 moeten alle gemeenten zich gaan inzetten voor hun inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Tot nu was dit een taak van de 43 centrumgemeenten in Nederland, maar nu wordt het dus ook een taak voor ons dorp, in samenwerking met de regio. Binnen de regio wordt afgestemd hoe we deze taak samen gaan oppakken. Er komt vanaf 2023 ook een nieuwe financiële verdeling tussen de gemeenten om deze opdracht ook te kunnen financieren.

Met deze beweging kunnen we kwetsbare mensen beter ondersteunen in hun eigen leefomgeving. En een cruciale opgave voor onze gemeente is om voldoende woningen te hebben voor deze kwetsbare doelgroep. De ontwikkelingen met het O&O gebouw is een goede eerste stap.

De D66 Fractie

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top