Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Boom van het Jaar verkiezing: Van verloren beukennootje tot nationale ereklasse

1 juni 20213 minute read

SBNL Natuurfonds heeft sinds 2018 het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat verhalen achter Nederlandse bomen bekendheid krijgen. Bomen vertellen ons verhalen, om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en verhalen ‘groot en klein.’

De Boom van het Jaar verkiezing draait om markante bomen met een bijzonder verhaal. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de beoordeling tijdens de verkiezing.

Wassenaarse inzending

Gemeente Wassenaar doet mee met de verkiezing van de Boom van het Jaar met een zeer bijzondere beuk in de duinen van Meijendel.

Het verhaal achter de boom: Van verloren beukennootje tot nationale ereklasse

(met dank aan de heer Wim Brinkerink voor zijn inbreng)

In het duin- en waterwingebied Meijendel staan louter eiken, esdoorns, populieren, sparren en dennen naast de gebruikelijke struiken als duindoorn en dergelijke. Opeens werd een prachtige beuk met een mooie brede kroon en een mooi getekende stam aangetroffen. In eerste instantie werd gedacht dat het een meerstammige beuk zou zijn, maar tegelijkertijd was dat heel erg onlogisch. Wie plant er in de duinen meerdere beuken in één plantgat, terwijl er uitsluitend dennen en eiken staan? De enige logische verklaring is dat een vogel er ooit een beukennootje heeft laten vallen.

Toen de boom nader werd bekeken en opgemeten, was de enige logische plek om te meten op ongeveer 60 cm omdat daar de takken de boom verbreden. Daar mat de boom maar liefst 6,02 meter! Toen de heer Brinkerink een stukje in de boom klom zag hij een plat vlak waaromheen de dikke zware takken ontsproten. Daar was de verklaring voor de meerstammigheid. Een ooit afgekapte boom die op die plaats op meerdere plaatsen is uitgelopen.

Tegen die achtergrond is het een bijzondere vondst voor West-Nederland. Een groene beuk in de duinen met een omtrek van 6,03 m. De boom staat in een talud. Vanaf het laagste punt is het ongeveer 1.20 m, vanaf het midden 0,60 cm.

Deze prachtige beuk heeft een leeftijd die ligt tussen de 180 tot 200 jaar.

Nationale ereklasse

De bijzonderheid van de beuk is inmiddels ook door de Bomenstichting erkend. De Bomenstichting heeft per provincie tien bomen opgenomen in de nationale ereklasse en deze boom hoort daar bij.

Meer informatie
Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Deze twaalf genomineerden worden op 30 augustus bekend gemaakt via www.deboomvanhetjaar.nl. In de periode van 30 augustus tot 18 oktober 12.00 uur kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriete boom. Op 20 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.

BeukindeduinenvanMeijendel

Tags

Boom van het jaarGemeenteMeijendelVerkiezingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top