Skip to content
Linksonder is het echte pad...Fotocredit: Hart voor Meijendel

“Hart voor Meijendel” sommeert Minister Schouten om natuur in Meijendel beter te beschermen

28 juni 20212 minute read

Nu meer dan 1000 mensen de petitie “Bescherm de natuur in Meijendel” hebben getekend, sommeert “Hart voor Meijendel”, een werkgroep van bezorgde burgers, Minister van LNV, Carola Schouten, om “passende maatregelen” te nemen om de kwetsbare natuur in Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide beter te beschermen.

De natuur in Meijendel staat al jaren onder grote druk, door excessieve stikstofdepositie en door massarecreatie. Dit laatste manifesteerde zich vooral het afgelopen corona jaar, maar de vooruitzichten voor de kwetsbare flora en fauna in Natura 2000 gebied zijn bepaald niet rooskleurig. Drinkwaterbedrijf Dunea heeft grootse plannen om in het kader van Nationaal Park Hollandse Duinen de sluizen voor laagdrempelige massarecreatie volledig open te zetten om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met dit beschermde natuurgebied. “Hart voor Meijendel” is hiertegen.

“Hart voor Meijendel” wijst Minister Schouten op artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 van de Habitatrichtlijn, en met name 6.2, het “verslechteringsverbod”. Artikel 6.2 van de Europese Habitatrichtlijn verplicht Lidstaten “passende maatregelen” nemen om achteruitgang van de milieukwaliteit in Natura 2000 gebieden zoals Meijendel en Berkheide te voorkomen, het zgn. “verslechteringsverbod”. “Dit is een resultaatsverplichting, geen inspanningsverplichting”, zegt Ernst Klatte, gepensioneerd jurist en lid van “Hart voor Meijendel”. “In feite is Nederland al twintig jaar in gebreke bij de uitvoering van de Habitatrichtlijn. De maat is vol. De plannen van Dunea en Hollandse Duinen zullen onvermijdelijk leiden tot nog meer druk op dit kwetsbare ecosysteem. Dat kan de natuur in Meijendel simpelweg niet aan. Wij roepen minister Schouten op de aanvraag van officiële status voor Nationaal Park Hollandse Duinen “on hold” te zetten, en eerst een onafhankelijke studie te laten verrichten naar de draagkracht van het ecosysteem, en vervolgens te bepalen hoeveel bezoekers maximaal per dag/maand/jaar het gebied kunnen bezoeken en welk soort recreatie bij Meijendel past”, aldus Klatte.

“De minister krijgt van ons drie maanden om “passende maatregelen” te nemen die de kwetsbare flora en fauna in Meijendel & Berkheide moeten beschermen. Doet zij dat niet, dan dienen wij een klacht in bij de Europese Commissie. Die kan er uiteindelijk toe leiden dat de Europese Commissie een procedure start voor het Europese Hof van Justitie, waarin Nederland veroordeeld kan worden voor het niet nakomen van verdragsverplichtingen. De keuze is aan de minister”, aldus “Hart voor Meijendel”.

U kunt “Hart voor Meijendel” nog steeds steunen door de petitie “Bescherm de natuur in Meijendel” te tekenen op petities.nl

Tags

NatuurbeschermingPetitieSommatiebriefWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Gerelateerde artikelen
Back To Top