Skip to content

Koninklijke Erepenning voor een eeuw RKSV Blauw-Zwart

30 juni 20213 minute read

Op dinsdag 29 juni om 19.00 uur heeft burgemeester Leendert de Lange de Koninklijke Erepenning overhandigd aan het bestuur van RKSV Blauw-Zwart. De vereniging viert op deze dag met een receptie haar 100-jarig bestaan in het clubhuis aan de Dr. Mansveltkade 7 in Wassenaar. De Koninklijke Erepenning, met de beeltenis van Koning Willem Alexander, is een ereteken, dat aan stichtingen, instellingen of sport­verenigingen kan worden toegekend door de Koning.

Burgemeester De Lange: “Deze Koninklijke Erepenning is een bijzondere blijk van waardering voor het bestuur, alle leden, de vrijwilligers en niet te vergeten de trouwe sponsoren van deze vitale honderdjarige Wassenaarse club. Blauw-Zwart is zoveel meer dan een voetbalvereniging met een rijke historie. Zij staan midden in de samenleving en verbinden zo op een unieke wijze heel veel Wassenaarders”.

Historie
Het begon allemaal 100 jaar geleden met Kapelaan H.J.C. van der Burg. Hij vond dat er naast godsdienstig onderwijs ook ontspanning moest zijn. De gekozen oprichtingsdatum, 29 juni 1921, was destijds de feestdag van de Apostelen Petrus en Paulus, een katholieke zondag. En de R.K. voetbalvereniging Blauw-Zwart was geboren. Het eerste veld waarop gevoetbald werd lag naast de Willibrordus-kerk, daarna werd er een stuk weiland gepacht van boer Versteeg aan de Lange Kerkdam. Na nog twee keer van plek verwisseld te zijn belandde de club in 1928 aan de Katwijkseweg. Blauw Zwart speelde inmiddels eerste klasse van de D.H.V.B. (Diocedaan-Haarlem-Voetbal-Bond). De oorlogsjaren waren zwaar voor de club, de planken van de tribunes verdwenen in de kachel en tenslotte haalden de Duitsers ook de graszoden van het veld. Veel leden werden ook geronseld voor de Arbeidseinsatz. In de jaren 50 ging het de club weer voor de wind; ze promoveerden naar de 2e klasse en in 1953 kwam er een nieuw clubgebouw.

RKSV Blauw-Zwart in 2021
Blauw-Zwart is in al die jaren uitgegroeid tot een florerende amateur voetbalclub met op dit moment 850 leden, waarvan 450 jeugdleden. Zij beschikt over zes voetbalvelden, waarvan vijf verlicht en twee kunstgras. In 2017 promoveerde Blauw-Zwart 1 naar de zaterdag 3e klasse A van de KNVB.
De club kan rekenen op vele trouwe sponsoren en drie zusterverenigingen die ieder op hun eigen wijze financieel bijdragen. Daarnaast heeft het bestuur veel werk verricht met verduurzamen van het sportcomplex.

Maatschappelijke partners
Ook derde partijen kunnen gebruik maken van het sportcomplex voor andere activiteiten dan voetbal. Norlandia voor kinderopvang en naschoolse opvang, gebruik kantine voor bijeenkomsten van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), Stichting sport en spel voor activiteiten in de zomer en de Stichting Dinka Kids en Run for Rio voor fondsenwerving.
Blauw-Zwart doet mee aan een pilot voor de transformatie van de club tot “Buurthuis van de Toekomst”, een initiatief van de Rabobank en de Sportbank, om door middel van sport de maatschappelijke rol van de club met haar omgeving te versterken.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De vereniging mag de beeltenis van de Koninklijke Erepenning en de vermelding op schriftelijke en digitale uitingen gebruiken.

Tags

100 jaar Blauw ZwartGemeenteKoninklijke ErepenningRKSV Blauw ZwartWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top