Skip to content

De vlag kan uit!!

19 oktober 20215 minute read

De dag nadat de gemeenteraad de plannen van Kerkehout goedkeurde en het amendement breed gesteund werd om eerst een goed onafhankelijk bodemonderzoek te laten uitvoeren op en rond de gemeentewerf, ontving ik via een privébericht op twitter prachtige foto’s! De vlag kon uit bij de inwoners rondom de gemeentewerf!!!

In Kerkehout waren er ook tevreden inwoners: zij konden beginnen met hun plannen uitwerken en handen en voeten geven. Hier op de site van de Wassenaarders.nl heb ik eerder geschreven over de twee projecten. Op 29 mei 2020 gaf ik al aan dat ik het juist wel belangrijk vond dat de inwoners van Kerkehout geld kregen om hun project verder te ontwikkelen, waar de wethouder sceptisch was.

En gelijktijdig was ik weer sceptisch over de gemeentewerf en schreef ik al over de vervuiling en andere problemen. (29 mei 2020 DITdus! Heeft De Raads- En Commissievergadering Gevolgd Waar Oa Burgerinitiatieven Hot Topic Zijn).

En dit alles gebeurde de dag dat ik voor het eerst weer fysiek aanwezig was bij een raadsvergadering. Overigens was ik lange tijd niet aanwezig omdat ik in de kwetsbare groep val en het voor mij niet handig is om besmet te raken. Natuurlijk ben ik gevaccineerd om mij te beschermen, maar ik verwacht dat ik evengoed Corona/COVID-19 kan krijgen, ziek kan worden en eventueel anderen besmetten. Daarom heb ik dus tijdens de hele vergadering buiten de raadszaal gezeten en met een mondkapje op.
Verder kwam het Rijnlands Lyceum op de agenda om toestemming te vragen om te bouwen. Ik ben daar dus weer sceptisch over en de wethouder dan weer niet. In een eerder artikel al uitgelegd wat er zoal mis is, maar kortweg komt het er op neer dat er drie rechtspersonen zijn in het document en het Rijnlands Lyceum wil bouwen, De Stichting Rijnlands wil een internationale school en de Internationale school Wassenaar wil lesgeven. Afijn, wie krijgt dan 5 miljoen, terwijl de Stichting vanuit het Rijk al 10 miljoen heeft ontvangen om internationaal onderwijs te geven en het al bestaat in de regio?

DITdus! wil juist een mbo in Wassenaar. En zorgen dat de bestaande scholen toegankelijk en inclusief zijn. En ja, ook de monumentale panden. Het is te gek dat een pand omdat het oud is, niet gebruikt kan worden voor onderwijs voor alle Wassenaarse kinderen. En natuurlijk de ventilatie. Wij als gemeente moeten gewoon meer optrekken met het onderwijs. Dan heb je pas je zo gewenste duurzame en inclusieve maatschappij.
En voor het eerst was ik in één vergadering het volmondig eens met alle coalitiepartijen op diverse punten. Het gebouw dat nu als gemeentekantoor dienst draait is spuuglelijk en moet niet in de maag gesplitst worden van sociale huur. Het moet tegen de vlakte en er moeten leuke sociale huurwoningen neergezet worden voor de doelgroepen die het hard nodig hebben.

De aankomende weken gaan we weer ons inzetten op de individuele studietoeslag. De staatssecretaris heeft laten weten dat er genoeg geld naar de gemeente is gegaan om zelfs met terugwerkende kracht de individuele studietoeslag terug te geven aan de studenten met een beperking op het startniveau van € 300,00 per maand en dan nog de indexering. Staatssecretaris Wiersma (VVD) roept juist op om dit nu uit te gaan voeren als gemeente.

Met andere woorden: de wethouder heeft geen belemmeringen meer om hier gehoor aan te geven en we zijn druk bezig om een amendement te schrijven.
De aankomende maanden gaan ook bij DITdus! in het teken van de verkiezingen staan. Omdat wij weinig tot geen budget hebben, zullen wij niet adverteren in het krantje. Die ongein kost bijna € 800,00. Lokale politieke partijen krijgen namelijk geen geld vanuit het Rijk als ondersteuning. Ook daar werken we achter de schermen natuurlijk hard aan om te zorgen dat lokale politieke partijen nu ook eindelijk geld krijgen om zich zichtbaarder te maken, naast al het harde werk dat er al gebeurt. Wel hebben wij een ANBI-status toegekend gekregen.

Verder zijn wij bezig met de gemeenteraad volgens DIT-principe (diversiteit, inclusie en toegankelijkheid) om te vormen.
– betere werktijden;
– pauzes;
– betere stoelen en tafels;
– iedereen eigen microfoon, ook bij raadsvergaderingen;
– goede toegankelijke voorzieningen zoals toilet;
– met een pasje bedienbare lift voor mensen met hulpmiddelen;
– 4x per jaar rondleidingen voor inwoners en scholieren;
– kinderraad;
– hybride vergaderen;
– looplijnen voor mensen met een visuele beperking;
– geluidsring voor mensen met een auditieve beperking;
– alle verordeningen laten controleren of zij wel rekening houden met DIT.

En dat is allemaal alleen nog maar voor mensen die in de gemeenteraad willen zitten of willen inspreken. Wij hebben inmiddels van diverse organisaties al input gekregen voor het verkiezingsprogramma en zijn ook in gesprek of plannen een gesprek. Maar wij doen het op dit moment met z’n tweetjes hier in Wassenaar en zoeken hulp.
We zijn een verbindende partij en proberen zo goed mogelijk ook de belangen van de partijen die wel in de Tweede Kamer zitten, maar niet in de raad (vanuit midden naar links) te vertegenwoordigen. Dus stem je landelijk bijvoorbeeld op de PvdD, SP, Bij1, BBB, Omtzigt en ja, ook PvdA of GL: help ons Wassenaar weer een gemeente van iedereen te zijn.

Wil je ons helpen? Of op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen of als commissielid:
Mail mij dan: bhagen@wassenaar.nl
Kennis is Kracht
Brenda Hagen
Fractievoorzitster DITdus!
Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus!

Foto artikel vergaderingCropped

 

Tags

DITdus!GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top