Skip to content

Wassenaarse VVD: Hotel Auberge De Kieviet blijft een hotel

19 oktober 20213 minute read

Vorige week verschenen in landelijke en regionale krantenartikelen over mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Hotel Auberge de Kieviet. De Wassenaarse VVD heeft afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering gelijk de volgende vragen gesteld aan Wethouder Wassenaar.

• Begrijpt u de consternatie die in De Kieviet is ontstaan?

• Is hier sprake van een geëscaleerd gerucht of is de optie migrantenhotel daadwerkelijk ter sprake geweest?
• Kunt u borgen dat de bestemming “Hotelfunctie” in de juiste zin van het woord wordt toegepast?
• Heeft u na de publicaties nog contact gehad met eigenaar en omwonenden? Zo ja, hoe zijn deze contacten verlopen?
• Wat is de huidige stand van zaken rond het helaas leegstaande hotel?

Veel oudere Wassenaarders kennen de grandeur die Auberge de Kieviet in de tweede helft van de vorige eeuw uitstraalde. De theetuin uit 1917 ontwikkelde zich sinds de jaren ’50 tot een sterrenrestaurant, waarvan de uitstraling na een faillissement in 1992 en de overname door Fletcher in 2006 geleidelijk aan verbleekte en verschraalde. Na de sluiting van het Fletcher hotel heeft er kortstondig een Delftse startup in het pand gezeten. Hierna is het hotel anti-kraak bewoond geweest. Ook is het enkele maanden een Corona test locatie geweest. En sinds 4 maanden staat het hotel voor € 25.000,- per maand te huur op Funda in Business.

Het College van B&W wil niet rommelen aan het bestemmingsplan. Nadat het gerucht over migrantenhuisvesting de ronde deed heeft de Wethouder de eigenaar een vooraankondiging van last onder dwangsom gezonden. Kort gezegd komt dit erop neer dat áls de eigenaar al van plan was om van het bestemmingsplan af te wijken, de Gemeente op voorhand liet weten dat niet toe te staan. De Wassenaarse VVD is tevreden met deze actie. Woordvoerder Bernard Menken stelt: “We denken graag in mogelijkheden en staan open voor nieuwe initiatieven. Maar de wetten, regels en afspraken die we in dit dorp met elkaar gemaakt hebben moeten wel worden nageleefd.”

Zonder te mijmeren over het glorieuze verleden blijft de Auberge met haar ligging in de nabijheid van duinen, strand, musea, Den Haag en ons centrum een unieke locatie. De VVD ziet graag dat een ondernemer met een renderend bedrijfsplan de unieke waarden van de Auberge kan behouden en versterken.
“De kans op een migrantenhotel is nul.” zegt Menken. “We houden een strakke vinger aan de pols bij de bestemming van Auberge De Kieviet en hopen dat er een ondernemer opstaat die er weer een mooi bedrijf opbouwt.”

 

 

 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top