Skip to content

PvdA: Eenheid in beleid, ook bij het verkeer

9 november 20213 minute read

Het vastlopen van het verkeer is één van de meest besproken onderwerpen in ons dorp. Er is een verkeersonderzoek gehouden waarvan de uitkomsten niet iedereen konden overtuigen. Één van de opmerkelijke bevindingen die naar aanleiding van dit verkeersonderzoek naar voren kwam is de status van de Jagerslaan. Is dit nu een gebieds- of een wijkontsluitingsweg? Dit is relevant voor de vraag wat voor soort verkeer je hier toestaat en wat de maximum snelheid moet zijn.

Omdat er discussie is over de vraag hoe het verkeer vanaf de Storm van “s-Gravenzandeweg richting of de Schouwweg/Ridderlaan of Jagerslaan wordt geleid, heeft de PvdA fractie over de status van de Jagerslaan vragen gesteld aan verantwoordelijk VVD wethouder Klaver. Recentelijk heeft de wethouder geantwoord dat de Jagerslaan al sinds 2007 de status van wijkontsluitingsweg heeft. Het betreffende besluit is echter nergens terug te vinden en het college wil er nu een erfontsluitingsweg van maken, vanuit de gedachte dat dit zal leiden tot minder autobewegingen.

Het geheel is al met al ‘bijzonder’ te noemen. Enerzijds is het beleid van Wassenaar er op gericht Noord-Zuid verkeersstromen langs twee routes te laten stromen. Komend vanuit Katwijk / Valkenburg richting Den Haag via de Storm van ’s Gravenzandeweg en Jagerslaan naar Groot Haesebroekseweg. Komend vanuit Leiden / Voorschoten via Lange Kerkdam en Prinsenweg naar Backershagenlaan danwel Groot Haesebroekseweg. Anderzijds wil het huidige college de verkeersdruk op de Jagerslaan verminderen door van de Jagerslaan een erfontsluitingsweg te maken. Waarmee verkeersstromen worden verlegd en de verkeersveiligheid in na gelegen woongebieden in gedrang komt. Deze strijdige aanpak met een effect voor andere woongebieden zoals de Schouwweg en de Ridderlaan is voor de PvdA niet acceptabel.

Het is ook vreemd dat de Jagerslaan kennelijk in 2007 het predicaat ‘wijkontsluiting’ heeft gekregen. Gezien het gemeentelijk beleid van af- en toestroom door Wassenaar dient de inrichting van de weg in overeenstemming te zijn met de functie die het heeft. Namelijk: gebiedsontsluiting. Dan zal de weginrichting en het beheerregime ook in lijn moeten zijn met nationaal beleid en de (SWOV-)richtlijnen die hiertoe voorhanden zijn.

De PvdA hecht aan eenheid in beleid. Dat vergt kennis van zaken, ervaring met bestuur op maatschappelijke vraagstukken en ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. De tijd is rijp om volgend jaar maart een keus met hart én verstand te maken. Wij staan voor een Duurzaam, Aktief én Sociaal dorp: DAS PvdA.

De PvdA-fractie Wassenaar

Jan van Noort
Henri van Smirren
Inge Bunte
Marvin van der Nat

 

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassnaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top