Skip to content

Transitievisie warmte vastgesteld door gemeenteraad Wassenaar

20 november 20213 minute read

Transitievisie warmte vastgesteld door gemeenteraad Wassenaar: vol inzetten op isolatie en energiebesparing met de Wassenaarders samen. De gemeenteraad Wassenaar heeft dinsdag 16 november de transitievisie warmte vastgesteld. Wassenaar gaat tot 2030 flink inzetten op het stimuleren van isolatie en andere energiebesparing om zo de CO2-uitstoot te verkleinen. In 2050 wil Wassenaar helemaal CO2-neutraal zijn. Er gaan tot 2030 geen huizen verplicht ‘van het gas af’. Met de buurtbewoners wordt per buurt een aanpak gemaakt.

De transitievisie warmte is een globaal plan waarin staat hoe Wassenaar voor 2050 gaat overstappen op duurzame warmte in de huizen en andere gebouwen. Met een aantal buurten wordt in 2022 gestart met het maken van een plan om buurtgericht te isoleren. Dat aantal wordt met de jaren uitgebreid. ‘Samen met de bewoners maken we een routekaart’, zegt verantwoordelijk wethouder Duurzaamheid Ritske Bloemendaal.

Wethouder Bloemendaal is blij dat de visie is vastgesteld. ‘Het is een mooi traject geweest waar veel inwoners en ondernemers zich bij betrokken voelden. Daar kijk ik tevreden op terug. Ruim 500 Wassenaarders hebben meegedacht over deze visie. Ik wil hen enorm bedanken. Ook ben ik heel blij met de samenwerking met de woningcorporaties WBV Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting, netwerkbeheerder Alliander, drinkwaterbedrijf Dunea en provincie Zuid-Holland. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan konden belangen en ambities goed worden afgewogen.’

Wassenaar gaat ook door met de zoektocht naar het beste warmtealternatief. Voor een aantal wijken wordt vooral gekeken naar individuele oplossingen, zoals een elektrische warmtepomp. Dit zijn de wijken in het buitengebied van Wassenaar. ‘Andere wijken hebben nog meerdere opties. Voor Wassenaar zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt omdat de warmtealternatieven niet 1-2-3 voorhanden zijn. Daarom is het zo belangrijk om aan de slag te gaan met isoleren. Als huizen beter zijn geïsoleerd, zijn er meer duurzame alternatieven om je huis te verwarmen.’

Waar de Rijksoverheid kiest voor de term aardgasvrij, hebben de inwoners van Wassenaar aangegeven dat zij liever praten over CO2-reductie. ‘Dat is immers ook de reden waarom we in Wassenaar van het aardgas afgaan’, aldus Ritske Bloemendaal. Daarom is dat ook het hoofddoel van de visie. ‘Dat kan tot 2030 via isolatie, en ook via een hybride warmtepomp’, zegt hij. Dat is een manier van verwarmen waarbij je veel minder aardgas gebruikt.

Inwoners kunnen nu al aan de slag met het verduurzamen van hun woning. ‘Dat wil de gemeente van harte op diverse manieren ondersteunen, met advies van het Duurzaam Bouwloket en door nauw samen te werken met de buurtteams.’

Meer informatie over wat mogelijk is per buurt staat op www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij

Nieuwe manieren zoeken om te verwarmen, te koken en te douchen

Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Dat is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. Voor bijna iedereen heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen, te koken en te douchen.

Het lijkt nog ver weg, toch moeten we nu al aan de slag om in 2050 aardgasvrij te zijn. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt van het aardgas af kan. Per buurt bekijken we ook of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben.

Tags

GemeenteGemeenteraadVisieWarmtetransitieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top