Skip to content
Fotocredit: PR

Verkeer Wassenaar: Samen Slim Bewegen

8 december 20212 minute read

Op uitnodiging van bezorgde inwoners heeft GroenLinks Wassenaar een fietstocht gemaakt in de omgeving van de Montessori school en het Rijnlands Lyceum. Tijdens deze fietstocht kwamen we langs een aantal onveilige verkeerspunten zowel voor voetgangers als voor fietsers.

In de commissie Fysieke Leefomgeving van 2 december jl. werd het verkeersonderzoek besproken. GroenLinks Wassenaar stelde de volgende vragen: “Wat willen we in Wassenaar? Dat het fijn wonen is in ons dorp, in een veilige leefomgeving voor alle inwoners of is het vooral belangrijk hoe snel we met onze auto’s van A naar B kunnen rijden?”

Voordat er weer tonnen worden uitgegeven aan verkeersmaatregelen zijn wij er groot voorstander van om eerst maatregelen te nemen die eenvoudig en met lage kosten te realiseren zijn. Bijvoorbeeld de al tot 30 km afgewaardeerde wegen daadwerkelijk te gaan inrichten tot een 30 km weg en dit dan ook te handhaven. Dit kan eenvoudig en snel gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke oplegdrempels, of het plaatsen van grote plantenbakken met reflectoren en het plaatsen van 30 km borden.

Waarom kiezen we nu liever voor een tijdelijke oplossing?
Afgelopen week was in het nieuws dat de vier grote steden de overheid vragen om de maximumsnelheid op alle wegen in de bebouwde kom te verlagen van 50 naar 30 km. GroenLinks Wassenaar is voorstander om hierbij aan te sluiten want als eenmaal 30 km de norm is dan hoeven we ook geen veiligheidsmaatregelen zoals dure verkeersdrempels meer in te zetten.

Belangrijk voordeel is ook dat statistieken laten zien dat als je een ongeluk krijgt met een auto die 30 ipv 50 km rijdt, je 90% meer kans hebt om dit te overleven. Hierbij gaat het vooral om ongelukken onder fietsers en ouderen.
Als eenmaal alle wegen 30 km zijn, is er ook minder sluipverkeer of een waterbedeffect. Als je maar één weg afwaardeert naar 30 km is het logisch dat de andere wegen zwaarder worden belast.

Sonja Hibbert, lijsttrekker van GroenLinks Wassenaar: “In het TNO onderzoek naar de effecten van het afwaarderen naar 30 km is niet de gedragsverandering meegerekend. En daar zit in Wassenaar enorme winst, namelijk minder auto-bewegingen. En als 30 km helpt om deze gedragsverandering mede te veroorzaken is dat winst. Op de avond dat dit in het nieuws was, werd een man in een auto in Amsterdam geïnterviewd: Hij zei “ Ja, zeg 30 km? Dan kan ik net zo goed gaan fietsen”. Gedragsverandering dus!”

Fractie GroenLinks Wassenaar

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top