zondag 02 oktober 2022

N Nieuws

Online informatieavond Adelbert College

Bent u nieuwsgierig naar wat het Adelbert te bieden heeft? Bezoek dan de online informatieavond op dinsdag 19 januari om 20.00 uur via de link op www.adelbert.nl of de Open Dag-app. Op het Adelbert College ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun talenten en is oog voor wat ieder kind nodig heeft.

Naast een stevige basis van vaklessen is binnen het Adelbertrooster ruimte voor verdieping of ondersteuning. In de eerste en tweede klassen wordt daarnaast veel aandacht besteed aan begeleiding bij het school- en huiswerk en het ontwikkelen van studievaardigheden. Ook volgen de eerste- en tweedeklassers uitdagende keuzemodules op het gebied van bèta of jezelf leren presenteren. Zie je mogelijkheden en benut je kansen op het Adelbert: we geven u graag een inkijkje op dinsdag 19 januari!