zaterdag 16 oktober 2021

N Nieuws

Agenda commissie Bestuur en Middelen

Op dinsdag 20 april vergadert de commissie Bestuur en Middelen. Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering in principe online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen.

Op de agenda staat ondermeer: veiligheidsbeeld in Wassenaar, tussentijdse rapportage Avalex en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2x). 

Klik hier voor meer informatie over het volgen van deze online vergadering en de achterliggende stukken per agendapunt.