dinsdag 26 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Participatie van inwoners

We hebben in het recente verleden het wel een paar keer aan de hand gehad. Ergens in Wassenaar wordt gebouwd, en de buurt komt in opstand. Want wanneer je een schooltje vervangt door een massief blok hoge nieuwbouw dan heeft dat enorme gevolgen voor de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn Bellesteyn, Ridderlaan, Kerkstraat.

De provincie heeft Wassenaar de instructie gegeven om tot 2030 bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen.

Wij van HartvoorWassenaar zijn van mening dat dit te veel is. We vinden een maximum van 500 woningen voldoende. Die woningen moeten tussen de bestaande woningen worden gerealiseerd en dat levert vaak problemen op.
Want woningen brengen ook parkeerproblemen met zich mee, naast een toename van het verkeer. Het groen wordt minder en het doet de leefbaarheid meestal geen goed.

Het meest recente voorbeeld van een nieuwbouwplan is door de ANWB gelanceerd. Het ligt tegen de van Alkemadelaan in Den Haag aan, naast landgoed Clingendael.

De ANWB wil het hoofdkantoor verplaatsen, maar wel zo veel mogelijk geld hebben voor de grond. Dus hebben ze het plan om een woontoren van 47 meter hoog te bouwen op die plek. 425 woningen.
De mensen die tegen zo'n toren aan gaan kijken worden helemaal gek. Maar de coalitie (VVD/CDA/LW/D66) vindt het goed.
Het participatietraject is een rommeltje geweest, hetgeen door het college wordt erkend. Met de belofte dat het de volgende keer beter moet en beter zal gaan.

Wanneer de bestemming van een stuk grond wordt gewijzigd, dan kunnen inwoners participeren. Hun belang wordt door de gemeenteraad gewogen, samen met de andere belangen.
Dat participatietraject moet goed zijn. Heel goed. Want pas dan kan de gemeenteraad tot een goed oordeel komen. Dan voorkom je ook vele rechtszaken.

Op korte termijn spelen in Wassenaar een paar plannen. De Den Deijlschool wordt vervangen door nieuwbouw. Ten minste 48 woningen, drie lagen hoog. De buurt is zich rot geschrokken.
Maar ook op de Eikenhorstlaan en in het havengebied moeten we afwachten hoe het college met de participatie omgaat.

HartvoorWassenaar geeft veel gewicht aan de mening van bewoners. Zij wonen er. Wij letten op de volgende dingen: Is het goed voor de leefbaarheid. Blijft het groen zo veel als mogelijk bestaan. Hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig en levert het veel verkeer op.

Het college heeft gezegd het participatietraject beter te respecteren. Wij zullen dat heel goed volgen, samen met de omwonenden. Want als lokale partij gaat het om de Wassenaarders en de leefbaarheid van Wassenaar.

Solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx