zondag 05 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: De Wassenaarse Financiën. Een stevig tekort!

We hebben het financiële jaarverslag van de gemeente over het afgelopen jaar ontvangen en in de raad besproken. Voor het eerst in vele tientallen jaren is er een tekort. Ongeveer €750.000. En dat is fors.

We hebben dit al langer zien aankomen, maar het is natuurlijk een trieste gewaarwording wanneer het op papier staat.
Uiteraard horen we allemaal redenen waarom het zo is gekomen. Corona, veel te hoge kosten voor het ambtelijke apparaat, jeugdzorg.
HartvoorWassenaar zit er bovenop, maar wij zien dat de meeste van die kosten gewoon uit de reserves worden gehaald. En na tegemoetkoming van de overheid voor extra Coronakosten bleef €350.000 over voor Wassenaar.

Maar om tot een echt en goed oordeel te komen over de financiële staat van Wassenaar, kijken we naar wat we op de bank hebben staan. Dat is echt geld. Met cijfers uit de boekhouding kan naar wens gegoocheld worden. Die bankstand houden we goed in de gaten.  Onze conclusie is dat de coalitie in 2020 ruim €3miljoen meer heeft uitgegeven dan ontvangen. Het gebeurt door opbrengst van onroerend goed te gebruiken voor normale lopende kosten. Door minder te investeren dan nodig is, en door kosten via de reserves te laten lopen.

En een goedkeurende verklaring van de accountant is er nog steeds niet. Bovendien heeft de accountant twee nieuwe truuks, waarmee kosten naar de toekomst werden geschoven, afgekeurd. We vinden het wat beschamend wanneer nieuwe truuks door de accountant naar de prullenbak worden verwezen.  Wat je er van krijgt is korte termijn geluk en lange termijn ellende. Want op enig moment moet dat structurele gat van €3miljoen gesloten worden.
Kortom, we vrezen dat deze coalitie niet "in control" is.

Het teleurstellende resultaat is er ondanks de belastingverhogingen die deze coalitie (VVD,CDA,D66,LW) heeft doorgevoerd. Bovenop de reguliere jaarlijkse verhogingen is de OZB met 10% extra verhoogd, de toeristenbelasting met €300.000 omhoog gegaan en zijn de kosten voor het ophalen van huisafval tot verreweg de hoogste in Nederland opgeklommen. Wij begrijpen dit niet.

HartvoorWassenaar staat voor een degelijk financieel beleid. Om forse verhoging van de OZB te voorkomen. Om de taken en functies van de gemeente goed te kunnen uitvoeren. Om de kwaliteit van ons dorp op niveau te houden.
Daar denken we goed over na. En we komen met een goed plan. Solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp.