dinsdag 09 augustus 2022

N Nieuws

Blauw-Zwart viert 100-jarig jubileum

Afgelopen dinsdag, 29 juni, was het exact 100 jaar geleden dat R.K.S.V. Blauw-Zwart werd opgericht. Ondanks de nog steeds geldende Corona maatrgelen kon er toch, met een beperkt aantal gasten, een receptie gehouden worden om deze feestelijke mijlpaal te vieren.

In de met jubileumvlaggen en ballonnen versierde kantine nam een trotse voorzitter André van Herk het woord en voerde ons kort mee door de geschiedenis. Via brandstofverkoop bij de drogist en voetballen met een pet op kwam hij op de belangrijkste boodschap. Blauw-Zwart staat er goed voor, is schuldenvrij en heeft een prachtig, duurzaam complex. Dit is mede te danken aan de vele vrijwilligers en sponsoren.

Na het uitreiken door Maarten Kerkvliet van de eerste exemplaren van het prachtig samengestelde jubileumboek aan voorzitter Van Herk en burgemeester De Lange kreeg ook de heer Aad den Hollander, met 73 jaar in het bezit van het langste lidmaatschap van Blauw-Zwart, een exemplaar, van het jubileumboek. Dit werd uitgereikt door Dinand Noordover, het nieuwste en jongste lid van de club, die op deze eeuwdag ingeschreven werd..

Hierna nam burgemeester De Lange het woord en sprak grote waardering uit voor de rol van Blauw-Zwart in de Wassenaarse samenleving. Als klap op de vuurpijl overhandigde de burgemeester de Koninklijke Erepenning aan de zichtbaar verraste voorzitter.
Burgemeester De Lange: “Deze Koninklijke Erepenning is een bijzondere blijk van waardering voor het bestuur, alle leden, de vrijwilligers en niet te vergeten de trouwe sponsoren van deze vitale honderdjarige Wassenaarse club. Blauw-Zwart is zoveel meer dan een voetbalvereniging met een rijke historie. Zij staat midden in de samenleving en verbindt zo op een unieke wijze heel veel Wassenaarders”.

Als niet aankondigde ‘gastspreker’ nam hierna vicevoorzitter Kees Harberink het woord. Als dank voor de steun als supporter, voorzitter maar zeker ook sponsor werd de net gerenoveerde tribune omgedoopt tot de ‘André van Herk tribune’. Dit werd zichtbaar met mooie drone-beelden en was een prachtige manier om voorzitter Van Herk een keer sprakeloos te laten.

Andere sprekers, zoals de heer Koos Tacx, memoreerden, ondanks dat hij meer met wielrennen dan met voetbal had, ook het vrijwilligerswerk binnen de vereniging en illustreerde dat in het voorbeeld dat in de late avond ‘een vrijwilliger’ de uitnodiging voor de receptie bij hem in de bus deed. Dat spaarde weer postzegels uit!
Kees Wenneker overhandigde namens de KNVB een speciale jubileumvlag aan het voltallige bestuur en Jan Stallinga, als voorzitter van de Wassenaarse Oranjevereniging, ging in op de ontwikkelingen van Blauw-Zwart en het voetbal in het algemeen en de raakvlakken met de Oranjevereniging.

Ondertussen werden de drankjes van Café Rooie Cor en de heerlijke hapjes van Cor Jansen Catering vakkundig uitgeserveerd in het door de Party Rental Company aangeklede clubhuis.

Na Hans Lagerberg, als voorzitter van de Club van Honderd, die al ruim 350.000 euro aan materiele ondersteuning heeft geboden aan de vereniging, nam Ton Hof van de Supportersvereniging Blauw-Zwart de microfoon over waarbij hij afsloot met de trekking van de, mede door SBZ en Graphic Square mogelijk gemaakte, jubileumloterij.

De hoofdprijs, een mooie sportreis ter waarde van maar liefst 1000 euro, aangeboden door P1 travel, Lagerberg Verhuizingen, MaXXus Communications en Bella Schoonmaak viel op lotnummer 01582. De overige prijzen: 1e prijs van Kluswijs Van Veen viel op lotnummer 01275. De 2e prijs aangeboden door Chris Theil Lederwaren op lotnummer 01918 en de 3e prijs, beschikbaar gesteld door Herberg ’t Hoekje viel op lotnummer 01431.
Marco Lagerberg dankte als voorzitter van de Business Club vooral de sponsoren die Blauw-Zwart in deze, voor sommige lastige tijden, trouw zijn gebleven en sprak de hoop uit dat ook de komende tijd zo zou blijven.

En als u zich nu afvraagt: wie waren de oprichters van Blauw-Zwart en werd er een eeuw geleden al gevoetbald aan de Dr. Mansveltkade? Kom dan zaterdag 3 juli naar Blauw-Zwart en koop daar dan voor slechts € 25,- contant het schitterende jubileumboek.

100jrblauwzwart