dinsdag 16 augustus 2022

P Politiek

Wassenaarse VVD: Permanente focus op verkeer

Begin deze maand werden de resultaten van het verkeersonderzoek gepresenteerd. De gemeente heeft afgelopen jaar met verschillende belangengroepen alle knelpunten, die eerder door inwoners benoemd waren bekeken en mogelijke oplossingen geïnventariseerd. VVD-raadslid Bernard Menken is stellig: "Ons wegennet is prima ingericht om al het verkeer dat iets komt halen of brengen in ons dorp vlot en veilig af te handelen. De balans wordt verstoord door het 'Duinrell in – Duindigt uit' sluipverkeer, dat in ons dorp niets te zoeken heeft."

Uit het verkeersonderzoek bleek ook dat de Wassenaarders zelf heel veel verkeersbewegingen genereren. De Wassenaarse VVD is van mening dat de Wassenaarders zelf de keuze moeten hebben welke vorm van transport zij in Wassenaar kiezen. "We pakken allemaal wel steeds vaker de fiets, dat is gezond voor onszelf en goed voor het milieu. We willen de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verder verbeteren, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de Wassenaarders omver worden gereden door sluipverkeer dat eigenlijk op de N44, of sterker nog, op de A4 thuishoort" vervolgt Menken.

De Rijnlandroute gaat in 2023 open. Dat haalt heel veel vrachtverkeer van de N44. "Kijk bijvoorbeeld naar alle bloemenrijders die nu in een soort karavaan over de Rijksstraatweg rijden. Die willen niet naar Louwman of het Malieveld. Die willen naar Duitsland." De opening van de Rijnland route is ook hét moment om de N441 – Katwijkseweg aan te pakken. "Met de nieuwe verbinding naar de A4 moet Wassenaar binnendoor geen logische keuze meer zijn." Volgens Menken is het onverstandig om nu al maatregelen op de N441 te nemen. "Een doseerlicht bij de Kokshoornlaan is nu niet handig. Zolang het kruispunt bij Leiden een puinhoop is, moeten we echt even in de wachtstand. Ook Katwijk wil de N441 afwaarderen. De opening van de Rijnland route is hét moment om te schakelen." De Natura 2000 status van het duingebied kan ook helpen. "Het is natuurlijk van de zotte dat je op het IJsselmeer niet met een drone mag vliegen, maar je hier wel 12.000 auto's langs een natuurgebied mag jagen."

Den Haag heeft 20 keer zoveel inwoners als Wassenaar. Daarmee heeft het Haagse beleid een grote invloed op ons dorp. Het gemeentebestuur van Den Haag ziet het verkeer het liefst via de Utrechtse- en Rotterdamse baan gaan. Ook daar liggen kansen voor Wassenaar. "Den Haag wil de Benoordenhoutseweg rustiger maken. Daar kunnen wij met de N44 direct van meegenieten." besluit Menken.