zaterdag 18 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Het hoofdstuk verkeer

Bij de vorige verkiezingen, bijna 4 jaar geleden, was verkeer zowat het belangrijkste onderwerp. Een tunnel onder de N44, Rozenplein en stevig verminderen van sluipverkeer stonden hoog op de lijst. We zijn 4 jaar verder, en er is door deze coalitie (VVD/CDA/D66/LW) weinig tot stand gebracht.

Voor wat betreft de N44 zijn er wat "denkrichtingen" bedacht. De meest gewenste denkrichting is dat de N44 een tweebaansweg met een maximum van 50 km/u wordt. Maar Rijkswaterstaat, de beheerder van de weg, glimlachte wat meewarig. Dit ging niet gebeuren. Dan moeten we 50.000 auto's per dag overbrengen naar de A4. En die staat ook al muurvast. Wel allemaal leuk voor de beeldvorming, maar verder heb je er niets aan.

Nu hebben we het in de raad over de verkeersdruk binnen Wassenaar. De afgelopen anderhalf jaar is die wat minder geweest door corona, maar het neemt alweer toe. En tot 2030 zal de verkeersdruk in Wassenaar fors groeien. En daarmee onveiligheid, en de uitstoot van stikstof en fijnstof. De mobiliteit binnen Wassenaar neemt verder af. Voor de duidelijkheid: We stellen veiligheid en gezondheid absoluut bovenaan.

Kijk je naar de toekomst dan zie je een aantal ontwikkelingen. De coalitie heeft tot doel gesteld om 1000 woningen in Wassenaar bij te bouwen. Wij stellen het maximum op 500, onder meer vanwege parkeer- en verkeersproblemen. Maar het zou 10% meer autobewegingen tot gevolg hebben. Daarnaast wordt de komende jaren de Valkenhorst vol gebouwd. Uiteindelijk meer dan 20.000 inwoners. Zullen we daar niets van merken?

Deze coalitie (VVD/CDA/D66/LW) wil Wassenaar tot toeristische trekpleister en recreatiegebied voor de regio ontwikkelen. Hoeveel extra verkeer brengt dat naar Wassenaar? Plus de steeds verder toenemende thuisbezorging.

Als we kijken naar de "kansen", zoals de oplossingen genoemd worden, hebben wij daar weinig vertrouwen in. Het grootste probleem is sluipverkeer. En dat wordt nauwelijks aangepakt. Volgende week zullen we dit uitleggen.

HartvoorWassenaar is zeer teleurgesteld. Tot de verkiezingen zal niet veel meer gebeuren, behalve een beetje beeldvorming. Dus eigenlijk 4 verloren jaren.
Voor HartvoorWassenaar is verkeer een van de belangrijkste onderwerpen die we in de komende jaren willen aanpakken. Maar dan op een serieuze manier. En dat betekent ook dat we ons steviger moeten opstellen naar provincie en Rijkswaterstaat. Zij moeten veel meer doen om Wassenaar te helpen bij het oplossen van die verkeersproblemen. En dan is het mooi dat we een solide en verstandige lokale partij zijn.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx