donderdag 28 oktober 2021

P Politiek

Privacy van Toeslagenouders wederom geschonden

DITdus! heeft op 23 april jl. vragen gesteld over de racistische en discriminerende houding van de diverse betrokkenen. Wij wilden ook weten wat het college ging doen en al gedaan had voor de ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire die nu gewoon een schandaal genoemd kan worden.

Wij krijgen als antwoord dat de gemeente contact op ging nemen met de ouders. Wat bleek, de gegevens van de ouders zijn aan een stichting gegeven in Wassenaar die er een belactie op los heeft gelaten met een soort klanttevredenheidsonderzoekje. De vragen waren gesteld nadat het onderzoek gestart was en is dus bewust achtergehouden. En natuurlijk waren alle ouders zoooo blij dat er naar hen geluisterd werd. Niet wetende dat zij dus alleen meewerkte aan een “wij van WC-eend, adviseren WC-eend” moment. Spoiler: niet alle ouders waren blij of namen op.

Wij als DITdus! wisten niets van dit onderzoek af en schamen ons dood! Wat een grove privacy schending! Wat een gesol met de toeslagenschandaal slachtoffers!
Wij hebben per mail laten weten dat diegene die dit verzonnen heeft, zijn/haar/hen spullen moet pakken en opdonderen! Er zijn al zo veel privacy schendingen naar ouders toe. Ook de jeugdhulpouders hebben geen idee welke gegevens allemaal bewaard worden, waar en hoe lang. Dit zijn ook toeslagenslachtoffers.

De gemeente is er voor de inwoners, niet de inwoners voor de gemeente! Dagelijks op social media lezen wij de berichten van de toeslagenslachtoffers, waarbij de meest schrijnende situaties benoemd worden. Afgelopen week dreigde een erkend slachtoffer zelfs uit de woning gezet te worden. Dit naast het vermijden van zorg en geen spullen kunnen aanschaffen voor bijvoorbeeld een mbo-opleiding van een kind maakt dat we de ouders met respect moeten behandelen en niet als een dader!

Mocht u toeslagenslachtoffer zijn: op twitter staan wij met diverse andere ouders in contact en kunnen u eventueel met lotgenoten verbinden.
Ook mag u altijd contact met ons opnemen en wij beloven nooit zelfstandig een stap te zetten. U zult bij ons altijd de regie houden met uw ervaringen.
Wij weten namelijk uit persoonlijke ervaring hoe het is om slachtoffer te zijn van dwalingen van de (lokale) overheid. Wij hebben nav deze informatie weer een volgende set schriftelijke vragen opgesteld, welke u kunt lezen door hier te klikken. Of hieronder verder te lezen.

Brenda Hagen
Raadslid
DITdus!
Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus!

 

Schriftelijke vragen art. 36 RvO: Toeslagenaffaire en privacy schending slachtoffers door het College B&W

Fractie: Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus! (DITdus!)
Indiener: B. Hagen
Datum: 07-10-2021
Onderwerp: Toeslagenaffaire en privacy schending slachtoffers door het College B&W

Aanleiding:
DITdus! heeft op 24 april 2021 schriftelijke raadsvragen artikel 36 RvO gesteld met betrekking tot de toeslagen affaire. Deze vragen en de schriftelijke beantwoording zijn nooit openbaar op de gemeentewebsite geplaatst, dus kan DITdus! helaas ook geen link hiernaar plaatsen. De vragen zijn op 4 mei 2021 beantwoord en later doorgestuurd aan de gemeenteraad. Hierna zijn door een andere fractie ook vragen gesteld en bleek dat de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van het College B&W op de vragen van DITdus! onjuist en niet waarheidsgetrouw zijn.

Zo zou de gemeente met alle gedupeerde contact opnemen, maar blijkt nu dat ten tijde van de beantwoording het College alle contactgegevens en persoonsgegevens van de slachtoffers aan de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) heeft gegeven voor een soort tevredenheidsonderzoekje.

Heeft DITdus! de volgende vragen:
1. Waarom heeft het College van B&W onwaarheden verspreid in de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen met betrekking tot de ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire?

2. Waarom heeft de gemeente de zeer gevoelige persoonsgegevens van de slachtoffers van de toeslagenaffaire aan een stichting gegeven?

3. Ziet het College de stichting SMOW als gemeentelijke organisatie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom heeft de gemeente de gegevens van de slachtoffers van de toeslagen affaire die het College van de Belastingdienst heeft ontvangen aan deze stichting verstrekt?

4. Welke kosten heeft de gemeente gemaakt voor de uitvoering van deze privacy schending?

5. Heeft de SMOW financiële middelen ontvangen voor hun ‘belactie’/ onderzoekje? Zo ja, hoeveel geld hebben zij ontvangen?

6. Waarom heeft de gemeente toegestaan dat sociale werkers van een stichting een onderzoek hebben uitgevoerd onder de slachtoffers van de toeslagen affaire met de persoonsgegevens die door de gemeente aan deze stichting zijn verstrekt?

7. Waarom heeft het College gekozen om de privacy van de slachtoffers van de toeslagenaffaire te schenden?

8. Waarom is niet door de gemeente contact opgenomen met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, zoals toegezegd was aan DITdus!?

9. Waarom is er voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire geen casemanager aangewezen vanuit de gemeente, zoals het Haagse slachtoffer Janet Ramesar op 21 januari 2020 bepleit heeft?

10. Welke afwegingen zijn gemaakt/hebben gespeeld waardoor is gekozen door het College om geen casemanagers aan te stellen bij de gemeente voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire?

11. Wat gaat het College doen om de privacy schending te beperken?

12. Wat gaat het College doen om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren voor deze privacy schending?

13. Wat gaat het College doen om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te beschermen tegen het misbruik van de verstrekte persoonsgegevens aan de stichting SMOW door het College?

14. Wat gaat het College doen om het vertrouwen te herstellen van de slachtoffers in de Staat en de gemeente na deze privacy schending?

15. Wanneer gaat het College excuses maken aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire voor deze privacy schending?

16. Gaat het bedrag voor financiële hulp en traumaverwerking voldoende zijn, zoals nu opgenomen in de begroting? Zo ja, waarop is dit gebaseerd? Zo nee, graag een overzicht van welke middelen ter beschikking nodig zijn.

17. Wie is de eindverantwoordelijke voor deze privacy schending en gaat deze persoon opstappen?

Brenda Hagen
Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus!
DITdus!