Skip to content

Lokaal Wassenaar: wat is goed?

12 januari 20222 minute read

Lokaal Wassenaar is de grootste, stabiele lokale partij van Wassenaar en hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Wassenaar?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn daarbij leidend. Dit geldt voor alle terreinen waar wij invloed op hebben. Dat doen we door praktische en uitvoerbare oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat.

Dat willen we vooral samen met ú doen. Lokaal Wassenaar is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers. Dat doen we door individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.

Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente moet faciliteren en partner moet zijn van inwoners, ondernemers en betrokken moet zijn bij maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact, een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij de inwoners. Daarbij krijgen gezinnen, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer ondersteuning op buurt-, wijk- en dorpsniveau en zorgen we voor een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen.

Ook onze ondernemers verdienen aandacht. Lokaal Wassenaar vindt dat het bedrijfsleven meer ondersteuning moet krijgen. Dit geldt voor bedrijven, midden- en kleinbedrijf, detailhandel én ZZP-ers. Kansrijke nieuwe projecten moeten direct worden uitgevoerd of voorbereid.

Lokaal Wassenaar vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente steeds kritisch moeten worden bekeken. Daarom moet regelmatig worden geëvalueerd wat de gemeente wel en niet (meer) moet doen. Het gaat immers om úw belastinggeld.

Een doordachte toekomstvisie voor Wassenaar is belangrijk. Daarbij zijn de begrippen groen, sociale samenhang, duurzaamheid en ambitie leidend. Sport, cultuur en onderwijs krijgen daarbij permanente aandacht.

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt

Namens het bestuur
Henk de Vries

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top